Zuid

Sprekend over de verhouding tussen burgerij en overheid in het sinds vorig jaar functionerende stadsdeel Amsterdam-Zuid, zegt P.J. Timmermans van het wijkcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt dat er "eigenlijk' in het afgelopen jaar "niets gebeurd is' (Zaterdags Bijvoegsel, 3 augustus).

Ik ben het met Timmermans eens dat er veel meer zou moeten gebeuren. Hij toont zich echter wel erg kort van memorie. Herinnert hij zich helemaal niets meer van het actiecomité Stop Bebouwing Vondelpark, opgezet door enige bewoners van de Vossiusstraat en de P.C. Hooftstraat teneinde de bouw door Hillen & Roosen van een hypermoderne woontoren pal aan de rand van het Vondelpark te verhinderen?

Herinnert hij zich niet meer dat hijzelf met 3.000 (!) andere burgers via zijn handtekening zijn adhesie heeft betuigd? Dat niet alleen het Wijkcentrum zelf, maar ook vele winkeliers, caféhouders, de apotheken en bibliotheken in de buurt hun medewerking aan de actie verleend hebben? Is hij de zeer drukbezochte en sfeervolle hoorzitting van 19 maart jl. vergeten, de voortreffelijke argumenten van de vele sprekers, het enthousiasme van het publiek? En de commissievergadering Wonen-Werken van 2 april toen het op stemmen aankwam en een meerderheid van de deelraadsleden (VVD, D66, CDA, de helft van Groen Links en Buurtbelang Zuid) zich volkomen overtuigd toonde van de juistheid van de op 19 maart naar voren gebrachte kritiek?

Het kan hem toch al evenmin ontgaan zijn dat het actiecomité inmiddels is omgezet in de Stichting Stop Aantasting Vondelpark die in het gehele park de strijd aanbindt met projectontwikkelaars en de gemeentelijke bomenkappers van de afdeling groenvoorzieningen c.q. groenafbraak. Is deze vergeetachtigheid van Timmermans misschien het gevolg van slaafse trouw aan zijn eigen partij, de PvdA, die, door geheimzinnige oorzaken, de verschrikkelijke blunder heeft begaan om samen met Groen Links achter de projectontwikkelaars te gaan staan?