Waarschuwing Jakovlev tegen staatsgreep

MOSKOU, 17 AUG. Aleksandr Jakovlev, voormalig rechterhand van Sovjet-leider Gorbatsjov, heeft gisteren gewaarschuwd tegen een staatsgreep, die volgens hem door de leiding van de communistische partij wordt voorbereid.

Jakovlev trad gisteren uit de communistische partij; hij hield de eer aan zichzelf nadat donderdag zijn uitstoting was aanbevolen op grond van pogingen, een breuk in de partij te bewerkstelligen. Jakovlev richtte onlangs samen met de voormalige minister van buitenlandse zaken Sjevardnadze een Beweging van Hervormingsgezinde Krachten op, die zich waarschijnlijk later dit jaar zal omvormen tot een politieke partij.

Jakovlev, met Gorbatsjov de belangrijkste architect van de perestrojka, schreef gisteren in een brief aan de partijleiding dat hij “de Sovjet-samenleving wil waarschuwen”. Een kleine stalinistische groep zou zich in de leiding van de communistische partij hebben genesteld. Onder invloed van die stalinisten zou de partijtop een campagne zijn begonnen tegen “de democratische vleugel” in de partij. Belangrijker echter, zo stelde Jakovlev, is dat de groep “een sociale revanche en een staatsgreep” voorbereidt.

Enkele uren voor de publikatie van Jakovlevs brief schreef gisteren Krasnaja Zvezda, het orgaan van de Sovjet-strijdkrachten, dat “anti-communistische krachten een openlijke aanval plegen op de communistische partij”. Volgens het conservatieve blad pogen die krachten “een breuk tussen de strijdkrachten en de partij te bewerkstelligen”. “Van ons, de communisten in het leger, hangt voor een groot deel het lot van het land af,” zo stelde Krasnaja Zvezda. (AFP)