Vroeger was de zomer bij uitstek de periode ...

Vroeger was de zomer bij uitstek de periode waarin een partnership zich bezon op mogelijkheden om het biedsysteem voor het nieuwe seizoen wat op te poetsen.

Van een zomerpauze tussen de bridgeseizoenen is echter allang geen sprake meer. De toernooi-agenda is 's zomers niet minder vol. Hooguit weten spelers die aan de competities van de NBB in een vast partnership deelnemen, dat ze voor de volgende competitie moeten beslissen of ze hiermee doorgaan.

Of de zomermaanden zich tegenwoordig al of niet lenen voor experimenten en het toetsen van nieuwe ideeën, het lijkt me nu toch een goed moment om aandacht te vragen voor een inspirerend boek voor ieder die wat meer scherpte in zijn bieden wil brengen: Bid to win, play for pleasure van George Rosenkranz en Phillip Alder (Louisville 1990; Devyn Press). De Mexicaan Rosenkranz heeft fortuin gemaakt met de uitvinding van "de pil', maar wijdt zich al jarenlang uitsluitend aan het bridgespel waarin hij niet minder inventief is. In het door hem ontwikkelde biedsysteem Romex zitten veel nieuwe ideeën verwerkt. In zijn jongste boek, dat hij samen met de naar New York "uitgeweken' Brit Alder schreef, behandelt hij deze ideeën zo dat ze los van Romex in een eigen biedsysteem kunnen worden ingepast.

Willekeurig noem ik enkele onderwerpen: de Dynamic SA voor handen die net te zwak zijn voor een mancheforcing opening, maar eigenlijk te sterk voor een natuurlijke opening van één in een kleur; de structuur van de "trial bids' - de herbiedingen van de opener nadat zijn hoge kleur is gesteund, als poging om een manche te bereiken; de Mini-SA van 10-12 pnt. Het boek is verder gelardeerd met interessante spellen, quizzen en speeltechnische opgaven. Een prachtig spel vond ik het volgende:

ß7 A 8 4 ß6 H 7 5 ß5 V B 2 ß4 A 8 7 5 ß7 H B 10 6 5 3 ß6 B 9 ß5 10 8 ß4 H B 4 n w o z ß7 V 2 ß6 10 8 3 ß5 H 9 7 3 ß4 V 10 9 2 ß7 9 7 ß6 A V 6 4 2 ß5 A 6 5 4 ß4 6 3

Na afloop van het WK 1967 speelde het zegevierende Italiaanse team een exhibitiewedstrijd. Op de Z-plaats zat de nu legendarische Pietro Forquet. Het bieden verliep aldus:

Z: -- 1 ß6 2 ß5 4 ß6 W: -- 1 ß7 pas a.p. N: 1 ß4 dbl. 3 ß6 O: pas pas pas

Een vinding van Rosenkranz is om doubletten zoals N hier geeft, een nuttiger betekenis te geven dan straf. Dit doublet zegt: ""Partner, ik heb 3-kaart steun voor je kleur mee''. Met een 4-kaart zou N meteen hebben verhoogd. Ook O had hier overigens de gelegenheid een Rosenkranz-bod te doen. Met redoublet zou hij een hoge honneur in partners kleur hebben aangegeven. W zou dan zeker met ß7 zijn uitgekomen. Nu koos W ß5 10 als uitkomstkaart. O dekte N's ß5 V en Forquets taak lijkt hopeloos. Als hij na te hebben genomen twee maal troef trekt en dan een ß5 afgeeft, speelt O voor de 3de maal troef. En begint hij meteen aan de ß5-kleur, dan speelt O zijn laatste ß5 waardoor W door te troeven troefpromotie bewerkstelligt.

De oplossing die Forquet vond, was fraai: hij nam de eerste slag niet! Wat O ook terugspeelt, Forquet kan nu ß6 H-A incasseren en als de ß5-kleur niet 3-3 zit, de 4de ß5 op tafel troeven.

Aan de andere tafel werd hetzelfde contract bereikt en kwam W ook met ß5 10 uit. Toen in N ß5 V werd gespeeld, dook Walter Avarelli (O). En nu is Z echt kansloos.

Rosenkranz' boek (ƒ 26,50) is bij de boekwinkel van de NBB te verkrijgen.

Nu iets van geheel ander kaliber:

ß7 V B 7 5 ß6 4 ß5 H 9 8 6 ß4 H B 6 3 n w o z ß7 10 3 ß6 A H V 10 7 ß5 V 4 ß4 A 9 2

Het bieden tussen W en O verloopt zo: pas - 1 ß6, 1 ß7 - 2 ß6, 2 SA - pas. 2 ß6 is onderboden, maar een natuurlijk alternatief is er niet (2 ß4 liegt over de verdeling; 2 SA is wat overboden en verzwijgt de 5-kaart ß6). Maar daar gaat het nu niet om. Onbegrijpelijk is O's pas op W's 2 SA.

ß7 H B 8 ß6 V 7 3 ß5 4 3 ß4 A H 8 4 3 n w o z ß7 6 4 ß6 H B 10 ß5 V B 9 7 5 2 ß4 V B

W opent met 1 ß4, N doubleert en O redoubleert. Na Z's 1-ß7-bod biedt W... 3 SA. Dat gaat gedoubleerd 2 down. Waar slaat dat 3-SA-bod op? 1 SA zou net mooi zijn geweest.

In beide spellen waren het dezelfde OW-spelers die zo boden. Nou ja, spelers. OW was een computerprogramma. Het Bondsblad Bridge organiseerde onlangs de eerste echte wedstrijd tussen mens en computer, oftewel tussen een 2de-klasse viertal en het computerprogramma van vaderlandse bodem Eindeloos Bridge 2. Uit de aangehaalde handen kunt u opmaken dat het programma nog niet echt partij kon geven op 2de-klas-niveau. De mensen wonnen over 20 spellen met 20 imps.

In samenwerking met de NBB organiseert ACCU, het automatiseringsbedrijf van de Rijksuniversiteit Utrecht het eerste computerbridgetoernooi. Het wordt op 28 september a.s. gehouden. Inschrijving vóór 1 september. Inlichtingen bij de NBB (030-712644). Het belooft een boeiende gebeurtenis te worden.

    • Bob van de Velde