Volvo Car legt bom onder plan aandeelhouders

ROTTERDAM, 17 AUG. Volvo Car wil dat het ministerie van economische zaken - dat met Volvo Zweden en Mitsubishi onderhandelt over de toekomst van het bedrijf - meer zeggenschap bedingt voor de raad van bestuur van de Nederlandse autofabrikant.

Dit blijkt uit gesprekken die de onderhandelaar van de Industriebond FNV, H. van Rees, heeft gevoerd met de raad van bestuur. De Industriebond FNV en de andere bonden hebben zich achter het standpunt van het bestuur gesteld en verzetten zich ook tegen het plan.

“Wij maken er een breekpunt van. Worden de bevoegdheden van de directie van Volvo Car niet beter geregeld, dan zullen wij niet meewerken aan de voorgenomen reorganisatie”, aldus Van Rees. De vakbonden zijn nauw bij het plan betrokken, onder meer omdat bij het bedrijf het bedrijf 1460 van de 6740 banen op de tocht staan.

De staat heeft samen met de andere aandeelhouders, Volvo Zweden en Mitsubishi, een overeenkomst opgesteld. Dit zogeheten "company relations agreement' zou volgens eerdere afspraken voor 1 september moeten worden getekend. Het is de bedoeling dat op 27 augustus de afrondende besprekingen plaatsvinden met minister Andriessen van Economische Zaken.

Volgens Van Rees is de zeggenschap van het bedrijf “volstrekt onvoldoende” geregeld. Het "company relations agreement' staat volgens hem “bol van de goede bedoelingen en intenties”. Maar er zou ook instaan dat Volvo Car aan dit document direct noch indirect rechten kan ontlenen. “Dat is de achilleshiel. Als Volvo Car dit ondertekent, dan wordt het bedrijf bij het minste of geringste conflict platgewalst tussen de grote aandeelhouders uit Tokio en Stockholm.” Volgens Van Rees deelt de directie van Volvo Car zdeze zorg. Bij Volvo Car leeft de vrees dat de onderneming die nu zelf auto's ontwikkelt, assembleert en distribueert zal verworden tot een assemblagefabriek van door Zweden en Japanners ontworpen en verkochte auto's.

Nu bezit de Nederlandse overheid 70 procent van de aandelen en het Zweedse Volvo concern de resterende 30 procent. In de toekomst zou de verhouding eenderde overheid, eenderde Volvo-concern en eenderde Mitusubishi worden. De positie van de commissarisen zal verzwakken doordat Volvo Car niet langer een structuurvennootschap zal zijn. Tot nu toe mocht de raad van commissarissen zelf in vacante commissarisposten voorzien, in de toekomst zullen de aandeelhouders hierover zelf kunnen beslissen.

Van Rees vindt niet alleen dat de zeggenschap in het ontwerp-akkoord onvoldoende geregeld hij is ook weinig gelukkig met andere onderdelen van het akkoord. Zo wil Volvo Zweden per se de commerciële afdelingen van Volvo Car overnemen. Hier werken 770 mensen. De bonden willen garanties dat deze werknemers in Nederland blijven en niet overgeplaatst worden naar Zweden. Voor de Zweden was de overname een 'hard punt', aldus Van Rees. Volvo Zweden wil niet dat aandeelhouder Mitsubishi invloed uitoefent op het commerciële beleid van de Nederlandse Volvo.

Bondsbestuurder Van Rees toont zich wel tevreden over de financiële garanties die Volvo Car heeft gekregen in het nieuwe akkoord. Zowel de Nederlandse Staat als Volvo Zweden en Mitsubishi zullen elk 700 miljoen gulden aan achtergestelde leningen verschaffen. Daarvan is overigens alleen het kapitaal van Mitsubishi nieuw voor de onderneming. De leningen van Volvo Zweden en de Staat zijn in feite omzettingen. Tot nu toe hadden deze aandeelhouders gelden gereserveerd in een ontwikkelingsfonds voor een vervanger van de huidige Volvo 400-serie. Het fonds wordt nu getransformeerd in een achtergestelde lening.

Volvo en de Staat draaien op voor eventuele verliezen bij Volvo Car tot eind 1995. Dit heeft Mitsubishi bedongen, omdat dit bedrijf pas vanaf 1996 auto's zal assembleren in de vestiging van Volvo Car.

Wanneer het akkoord wordt gesloten zal de capaciteit van de Nederlandse fabriek door de aandeelhouders verdubbeld worden en lopen in de toekomst niet alleen personenwagens van het merk Volvo, maar ook van Mitsubishi van de band.