Vereniging zet slot op schooldeuren

HAARLEM, 16 AUG. Zestig kinderen van een internationale schakelklas in Haarlem kunnen hun klaslokalen niet in omdat de Vereniging voor Christelijk Onderwijs weigert de sleutels van het schoolgebouw aan de gemeente Haarlem te overhandigen. De vereniging zegt nog 80.000 gulden tegoed te hebben van de gemeente en de school pas te zullen openen als Haarlem de garantie geeft dat bedrag te betalen.

De afdeling onderwijs van de gemeente Haarlem heeft met verbazing kennis genomen van de actie van de vereniging. D. van As, hoofd van de afdeling: “Als het bedrag al is toegezegd gaat het om een verhuispremie. Daar gaat de afdeling stadsvernieuwing over, onderwijs heeft daar niets mee te maken. Dan laat je daar nu toch geen kinderen onder lijden?”

Een paar maanden geleden was de gemeente met de vereniging overeengekomen dat het schoolgebouw met ingang van dit jaar voor de schakelklas kon worden gebruikt. Het gebouw kwam leeg te staan omdat de fusie tussen twee christelijke scholen was mislukt. De bij een van de scholen aangesloten schakelklas dreigde tussen wal en schip te vallen. Een andere school bood aan de klas over te nemen, maar alleen als het gebouw beschikbaar bleef. De school had zelf niet voldoende lokalen.

De gemeente Haarlem wil nu het bestuur van de vereniging bewegen alsnog aan een oplossing mee te werken. “Maar het bestuur is nooit bereikbaar”, zegt Van As. Waarnemend voorzitter W. Maas van de vereniging voor Christelijk Onderwijs is “verschrikkelijk boos”. “De gemeente vertoont grote laksheid. Een paar maanden geleden hebben we gezegd dat die financiële garantie voor ons een absolute voorwaarde is om het gebouw over te dragen. En nu de scholen bijna beginnen moet het even snel geregeld worden.”

De gemeente heeft tijdelijk andere lokalen gehuurd om de kinderen les te geven.