RvS: boetes voor omroepen terecht

DEN HAAG, 17 AUG. Het beroep dat Vara, Tros en Veronica tegen de door het Commissariaat voor de Media opgelegde boetes voor overtreding van de reclameregels hebben aangetekend is door de Raad van State verworpen.

Daarmee zijn de bezwaren dat de Nederlandse reclameregels in strijd zijn met internationale verdragen verworpen. Alleen de Avro werd in het gelijk gesteld. Volgens de Raad van State was het door de Avro tonen van het logo van een slagersorganisatie en het maken van reclame voor beschuit wel toegestaan.