ramsj

Monty Python's flying circus; Just the words (twee delen) Gebonden, Methuen 1989, van ƒ 33,50 voor ƒ 9,90 per deel. Het Martyrium, Amsterdam. Prof. dr. I. H. Gosses: Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden; deel I, De middeleeuwen. Gebonden, Martinus Nijhoff 1979 (4e dr.), van ƒ 54,- voor ƒ 15,90. Steven Sterk, Servetstraat, Utrecht (030-334973). De verborgen camera; Zuidafrikaanse fotografie aan de censuur ontkomen Paperback, Bert Bakker 1989, van ƒ 27,50 voor ƒ 12,90. De Verbeelding, Utrechtsestraat, Amsterdam. Michiel Kersten: De Nederlandse kopergravure (1900-1975) Paperback, SdU 1989, van ƒ 39,- voor ƒ 12,90. Scheltema, Holkema, Vermeulen te Amsterdam, Steven Sterk. Clive Bell: Old friends Paperback, Cassell 1988, van ƒ 19,- voor ƒ 9,90. Boekenmarkt, Oude Molstraat, Den Haag (070-3658226). Gregory Conniff: Common ground Gebonden, Yale University Press 1985, van ƒ 94,95 voor ƒ 34,50. De Verbeelding.

Monty Python's flying circus; Just the words (twee delen) Gebonden, Methuen 1989, van ƒ 33,50 voor ƒ 9,90 per deel. Het Martyrium, Amsterdam.

De volledige tekst van de vijfenvijftig Monty Python-afleveringen zoals die op de BBC tussen 1969 en 1974 werden vertoond. Een paar onderwerpen: Secret Service dentists, Man turns into Scotsman, The all-England summarize Proust competition, Is there?... life after death? Beide delen bevatten foto's, onder andere van de Communisten quiz (aflevering 25) waarin Karl Marx een prachtig colbertkostuum misloopt door niet te weten wie in 1949 de Cup Final won ("Het stedelijk proletariaat?' probeert hij nog).

Prof. dr. I. H. Gosses: Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden; deel I, De middeleeuwen. Gebonden, Martinus Nijhoff 1979 (4e dr.), van ƒ 54,- voor ƒ 15,90. Steven Sterk, Servetstraat, Utrecht (030-334973).

Het eerste deel van Gosses' standaardwerk, in 1958 "geheel omgewerkt' door Post. Opvallend in het boek is de voorzichtigheid waarmee de naam "Nederland' wordt gebruikt. Pas in achttiende eeuw, zo stellen de auteurs, kun je enigszins spreken van een staatkundige eenheid die, nog weer later, zou uitmonden in het Koninkrijk der Nederlanden. Maar in de tijd daarvoor is chaos en toeval troef, zeker in dit deel over de middeleeuwen waarin Kanninefaten en Bataven, Friezen en Franken, Schieringers en Vetkopers, Hoeken en Kabeljauwen elkaar uit alle macht bestrijden. Uitvoerig register met maar liefst dertig Hendrikken.

De verborgen camera; Zuidafrikaanse fotografie aan de censuur ontkomen Paperback, Bert Bakker 1989, van ƒ 27,50 voor ƒ 12,90. De Verbeelding, Utrechtsestraat, Amsterdam.

Een verzameling treurige, aangrijpende en toch mooie foto's (zoals dat soms samengaat in de fotografie) van het vooral zwarte Zuid-Afrika uit de jaren tachtig: het leven in de townships en de mijnen, familiefoto's, portretten, stakingen en gevechten met de politie. De blanke gemeenschap wordt onder meer vertegenwoordigd door twee bleke, vrouwelijke, breed grijnzende etalagepoppen met afgeprijsde bloesjes aan en een geweer in hun armen. Jammer van het voorwoord: een essay van cultuurcriticus John Berger dat bijna bezwijkt onder de emotionele clichés.

Michiel Kersten: De Nederlandse kopergravure (1900-1975) Paperback, SdU 1989, van ƒ 39,- voor ƒ 12,90. Scheltema, Holkema, Vermeulen te Amsterdam, Steven Sterk.

Omstreeks 1900 werd de kopergravure in Nederland herontdekt als zelfstandige kunstvorm. Zeker dertig kunstenaars hebben de techniek deze eeuw beoefend, onder wie Pieter Dupont, Kuno Brinks en Ru van Rossem. Het boek van Kersten is een eerste verkenning van hun leven en werk, compleet met biografietjes en een oeuvrecatalogus. Technisch vaak knappe gravures, maar toch wat steriel en ouderwets overkomend. Dat laatste kan liggen aan de favoriete onderwerpen: ploegen paarden, bedelaars, blinden en kreupelen, saters en Apollo's, koeiekoppen, en dansende vrouwen met tamboerijnen. Alsof de tijd heeft stilgestaan.

Clive Bell: Old friends Paperback, Cassell 1988, van ƒ 19,- voor ƒ 9,90. Boekenmarkt, Oude Molstraat, Den Haag (070-3658226).

Een herdruk van een boekje uit 1956 waarin de schilder en kunstcriticus Clive Bell (1881-1964) herinneringen ophaalt aan zijn kennissen uit de Bloomsbury-groep: Roger Fry, Lytton Strachey en Virginia Woolf (wier zwager hij was). Daarnaast schetsen van het vooroorlogse kunstenaarsleven (kroeg- en nachtclubleven) in Parijs. Bell schrijft in een losse, conversatie-achtige stijl vol anekdoten en gemoedelijke "small talk', en af en toe een ferme, persoonlijk gerichte uithaal.

Gregory Conniff: Common ground Gebonden, Yale University Press 1985, van ƒ 94,95 voor ƒ 34,50. De Verbeelding.

Common Ground is het eerste deel van An American Field Guide: een fotoproject van Conniff over het "dagelijks landschap' in Amerika. De vijfenzeventig zwart-wit foto's belichten het gewone, vertrouwde gebied rond de woning: oprijstroken, garages, schuurtjes, lijnen met wasgoed, tuinen, vuilnisbakken, hekken, bomen en struikgewas. Het zijn intrigerende, verstilde foto's, ogenschijnlijk sterk op elkaar lijkend maar bij nadere inspectie toch weer heel verschillend (overeenkomstig de aard van de - altijd afwezige - bewoners).