NS-conducteurs willen eenduidige richtlijnen

ROTTERDAM, 17 AUG. Eenduidige regels over de geldigheid van kortingkaarten, een grotere klantvriendelijkheid van de NS en een tweede conducteur na tien uur 's avonds en op risicovolle treinen. Dat zijn enkele aanbevelingen van noordelijke conducteurs om de agressie in de trein terug te dringen.

De suggesties staan vermeld in het rapport Keerpunt, dat een werkgroep namens de noordelijke conducteurs heeft opgesteld. De directie van het Rayon Noord had de conducteurs verzocht nu eens zelf oplossingen voor de agressie in de trein op papier te zetten.

De conducteurs menen dat de NS soms zelf agressief gedrag in de hand werken doordat onduidelijkheden bestaan over bij voorbeeld de geldigheid van een rail-actiefkaart of het kaartje voor een meereizende hond. Zo mogen kaarthouders soms wel en soms niet om kwart voor negen van hun kortingkaart gebruik maken. Goede voorlichting over de precieze geldigheid van de diverse kortingkaarten en consequent optreden van het personeel, kan de conducteur veel misverstanden en driftige reizigers besparen, meent de werkgroep. Voorts hebben de noordelijke conducteurs kritiek op de verkoop van kaartjes in de trein. De toeslag op de gewone prijs wekt agressie bij de reiziger op en moet worden afgeschaft.

In het rapport wijst de werkgroep een aantal eerder gedane suggesties zoals invoering van een treinverbod voor notoire zwartrijders en kaartcontrole bij de toegang van perrons van de hand. Deze maatregelen achten de conducteurs onuitvoerbaar. De spoorwegen zullen de komende weken nagaan welke van de suggesties voor uitvoering in aanmerking zouden kunnen komen.

Overigens is het aantal meldingen van agressie tegen NS-personeel in de eerste helft van dit jaar opnieuw gedaald. De eerste zes maanden van 1991 gaven een daling van 8 procent te zien, zo meldt het NS-blad Koppeling. NS-personeel (exclusief Spoorwegpolitie) meldde in de eerste zes maanden van dit jaar 162 incidenten. In de eerste helft van 1990 waren dat er 177. De Spoorwegpolitie registreerde 13 gevallen van agressie, tegenover 18 een jaar eerder. Het aantal meldingen van niet-NS-ers bleef ongeveer gelijk (circa 250). De NS zien de invoering van de OV-studentenkaart als voornaamste oorzaak voor het afnemen van de agressie. Het aantal betrapte zwartrijders dat na vier weken nog niet had betaald bedroeg het eerste half jaar van 1991 ruim 56.000, een kwart lager dan in het eerste half jaar van 1990.