Nederlandse Spoorwegen in 1993 in de verliezen

ROTTERDAM, 17 AUG. De Nederlandse Spoorwegen houden rekening met een verlies in 1993. Daarna verwachten de Spoorwegen een langzaam herstel. In 1996 moet dat leiden tot een winst van 140 miljoen gulden. Dit blijkt uit het bedrijfsplan 1992-1996 van de de NS.

De winst die de Spoorwegen in 1996 denkt te boeken kan alleen behaald worden indien de overheid jaarlijks 1,4 miljard gulden blijft bijdragen aan het reizigersvervoer. Volgens de NS-woordvoerder is dat een reëel uitgangspunt. Wel heeft de regering aan de NS heeft laten weten dat dit bedrag niet verhoogd kan worden.

In tegenstelling tot het reizigersvervoer draagt de overheid nauwelijks bij aan het goederentransport. De afgelopen jaren hebben de Spoorwegen vrijwel steeds moeten bijspringen om verliezen bij Goederenvervoer af te dekken. De Spoorwegen verwachten echter dat Goederenvervoer zich over enkele jaren zelf zal kunnen bedruipen. Vorig jaar ging het iets beter dankzij een grote order van het Amerikaanse leger voor het vervoer van militair materieel voor de Golfoorlog. De NS-woordvoerder zegt dat er rekening mee wordt gehouden dat Goederenvervoer dit jaar terugvalt naar het niveau van 1989. In 1992 en 1993 zullen de NS forse investeringen doen. In 1994 moet Goederenvervoer dan quitte spelen, aldus het bedrijfsplan.

De nieuwe prognose volgt op een eerder gepresenteerd sociaal toekomstplan van het goederenbedrijf. Daarin staat dat tot 1993 700 van de 3000 arbeidplaatsen bij Goederenvervoer moeten verdwijnen.

De Spoorwegen gaan er van uit dat de inkomsten van het totale bedrijf kunnen stijgen door hogere tarieven voor het passagiersvervoer. De tariefstelling is niet in handen van de NS-directie maar van het rijk. De directie verwacht dat de tariefstijging die het rijk zal toestaan onvoldoende zal zijn om de hogere uitgaven op te vangen.

De uitgavenstijging is het gevolg van investeringen zoals Rail 21 - een plan dat tot verdubbeling van het spoorwegnet moet leiden. Alleen voor Goederenvervoer becijfert de directie dat in het kader van dit plan tot het jaar 2000 vijf miljard gulden besteed zal worden aan rails en andere infrastructuur. De NS zal dan 40 miljoen ton aan goederen moeten vervoeren, terwijl in het afgelopen jaar de vervoersstroom iets meer dan 18 miljoen ton bedroeg.