Kok wil komend jaar koppeling handhaven

DEN HAAG, 17 AUG. Vice-premier en PvdA-leider Kok vindt dat de koppeling het komend jaar gehandhaafd moet blijven. Hij kan zich niet voorstellen dat in het huidige gespannen sociale klimaat ook nog eens de koppeling tussen lonen en uitkeringen wordt opgegeven. Kok zei dit gisteren in het NOS-journaal.

Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau zal de verhouding tussen actieven en niet-actieven verder uit het lood raken. CDA en PvdA hebben in het regeerakkoord afgesproken dat de koppeling wordt gehandhaafd als tegenover 100 werkenden niet meer dan 86 niet-werkenden staan. Het Planbureau houdt er rekening mee dat dit laatste getal volgend jaar oploopt tot 87. Dit zou voor het kabinet aanleiding kunnen zijn om lonen en uitkeringen te ontkoppelen, maar vice-premier Kok is getuige zijn opmerkingen van gisteravond nog niet zo ver. Hij vindt niet dat de laagstbetaalden en mensen met een uitkering volgend jaar moeten achterblijven bij de overige lonen.

Hiermee is het overleg in het kabinet over de begroting voor 1992 verder onder druk komen te staan. Er moet ook nog een alternatief komen voor de omstreden WAO-plannen van het kabinet. Bovendien kampt het kabinet met een nieuwe financiële tegenvaller van 1 tot 1,5 miljard gulden.

Vorige maand zei premier Lubbers de kans “reëel” te achten dat de koppeling het komend jaar zal worden losgelaten. Het kabinet neemt hierover waarschijnlijk volgende week een definitief besluit. Als er ontkoppeld wordt moet daarover advies worden gevraagd aan de Sociaal Economische Raad. De PvdA-fractie heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat niet alleen de laagstbetaalden inkomensoffers mogen brengen.