Frederik de Grote

Het spijt mij zeer dat Henri Beunders in zijn artikel over de herbegrafenis van de twee Pruisische koningen juist Sebastian Haffner overdadig citeert (NRC Handelsblad, 12 augustus).

Die pakt in zijn recente boek de Pruisische draad pas bij Bismarck op, terwijl ook recent de Frederik de Grote biografie "Fridericus Rex' van Wolfgang Venohr verscheen. Venohr is een vriend en collega van Haffner, die door de laatste tot het schrijven van die biografie werd aangemoedigd. Venohrs indrukwekkende biografie maakt het volstrekt ongepast Frederik de Grote in een artikel met twee alinea's af te doen als zijnde onverschillig, zoals Beunders dat doet. Bij de lezer van Venohrs biografie welt een traan, denkend aan de hartverscheurende ellende die Frederiks geestrijke onverschilligheid vormde. Maar dat het Beunders er niet om gaat Frederik recht te doen, blijkt wel als hij dreigend met zijn schoolmeestervingertje zwaait en Frederik ervan beticht niet goed te zijn in samenwerking en internationale integratie. Nietzsche citerend stelt hij dat Duitsland nu haar geschiedenis moet vergeten en zich willoos in de Europese vrijetijdsmaatschappij moet voegen. Dat klinkt mij allemaal te Nederlands in de oren. Ik wil Nietzsche ook citeren, namelijk daar waar hij historici maant zich niet in te laten met historische persoonlijkheden die zij niet aan kunnen. En dan zijn we weer terug bij "Fridericus Rex' van Wolfgang Venohr, dat is aan absolute aanrader.