Foto: Met ijzeren hand poogt de politie te Almelo ...

Foto: Met ijzeren hand poogt de politie te Almelo door voetgangersgebied rijdende fietsers van hun rijwiel af te jagen.

Het korps heeft daartoe versterking gekregen van Crococop, een metalen vogelverschrikker in uniform. “Hallo, jij daar, niet fietsen”, beveelt een ingeblikte stem, terwijl de rechterarm strak gestrekt wordt. De meeste fietsers springen pardoes van het zadel. Crococop waarschuwt ook tegen zakkenrollers. Of die zich er wat van aantrekken is niet bekend. (Foto ANP)