Dr. A. Barneveld (40) is benoemd tot hoogleraar ...

Dr. A. Barneveld (40) is benoemd tot hoogleraar in de Algemene heelkunde en heelkunde der grote huisdieren bij de faculteit Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht.

Sinds 1984 is Barneveld hoofd van de polikliniek en van de orthopaedie bij de faculteit Diergeneeskunde.