Dales ontkent geschil sociale vernieuwing

DEN HAAG, 17 AUG. Er is geen sprake van dat de ministers van WVC en van Onderwijs en Wetenschappen hun financiële medewerking aan de sociale vernieuwing hebben opgezegd.

Dit antwoordt de minister Dales (Binnenlandse zaken) op vragen van het PvdA Tweede Kamerlid M. van der Burg. Volgens Dales wordt er binnen het kabinet nog wel gesproken over de manier waarop Onderwijs bepaalde beleidsonderdelen kan decentraliseren.

Van der Burg stelde haar vragen naar aanleiding van een bericht in NRC Handelsblad van 27 juni, waarin werd gemeld dat Dales er bij haar collega-ministers op aan had gedrongen de gelden die zij hebben toegezegd voor de sociale vernieuwing ook daadwerkelijk te bestemmen voor het in 1994 in te richten Fonds voor de sociale vernieuwing. Welingelichte bronnen in Den Haag stelden dat de bewindslieden van onderwijs en WVC bezig zijn terug te komen op eerder gemaakte afspraken om gelden in de zogeheten brede doeluitkering te storten. In plaats daarvan zouden zij binnen het eigen departement tot decentralisatie en deregulering willen overgaan.

Volgens eerdere afspraken moet minister Ritzen (onderwijs en wetenschappen) bijvoorbeeld 46,3 miljoen bijdragen voor de onderwijsvoorrangsgebieden, staatssecretaris Wallage (onderwijs) 115,1 miljoen voor basiseducatie en minister d'Ancona 31,8 miljoen voor de bovenlokale steunfuncties minderheden.

Deze gelden zijn onderdeel van een reeks uitkeringen aan de gemeenten die gedeeltelijk al per 1 januari 1991 zijn gebundeld in een zogeheten brede doeluitkering. Aan die uitkering kunnen de gemeenten dan met een minimum aan regelgeving zelf een bestemming geven. Op die manier, zo bepaalde het kabinet, kunnen de gelden doelmatiger worden besteed.

Dales schrijft nu dat er “verschillende wegen zijn die tot sociale vernieuwing leiden”. De brede doeluitkering en het uiteindelijk Fonds sociale verniewing is de “hoofdweg”. Volgens de Nota sociale vernieuwing moet uiteindelijk in 1994 een geldstroom ontstaan van 1,75 miljard gulden. De brede doeluitkering heeft op dit moment een omvang van ongeveer 600 miljoen gulden. Dales stelt nu dat ook de afzonderlijke decentralisatie- en dereguleringsinspanningen van WVC en van O en W bijdragen “aan de kabinetsdoelstellingen van sociale vernieuwing”.