Conferentie: VN moeten milieu-organisatie opzetten

DEN HAAG, 17 AUG. De Verenigde Naties moeten een mondiale organisatie opzetten die verregaande bevoegdheden krijgt om de verslechtering van het milieu tegen te gaan.

Dit staat in een verklaring waarover 125 deskundigen op het gebied van milieurecht, afkomstig uit de hele wereld, het gisteren in het Haagse Vredespaleis eens zijn geworden. De verklaring werd aangenomen aan het slot van een vijfdaagse conferentie over internationaal milieurecht. De conferentie werd gehouden onder auspiciën van de IUCN (International Union for Conservation of Nature and natural resources), een wetenschappelijke organisatie op het gebied van natuurbehoud.

Volgens de verklaring moet de huidige milieu-organisatie van de VN, UNEP, worden versterkt en uitgebouwd om bevoegdheden te krijgen die vergelijkbaar zijn met die van de Veiligheidsraad. Als dat niet mogelijk blijkt, dan moet een nieuwe organisatie worden opgericht om namens de VN gezaghebbend op het gebied van milieu op te treden.

De aanbevelingen zullen worden gestuurd naar de deelnemende regeringen aan de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling die volgend jaar in Brazilië wordt gehouden. Daar wordt ook gesproken over de bevoegdheden van de VN bij het mondiale milieubeleid.

De deelnemers aan de Haagse conferentie bepleiten een versterking van de positie van het Internationaal Gerechtshof om over internationale milieugeschillen te beslissen. Daartoe zou het in het Haagse Vredespaleis gevestigde hof moeten worden uitgebreid met een speciale Milieu-Kamer. Blijkt dit niet mogelijk, dan moet er een nieuw Internationaal Milieuhof worden gesticht met regionale vestigingen.

Ook moet volgens de aanbevelingen van de milieujuristen de VN-conferentie van volgend jaar de instelling bevorderen van een Internationale Milieu Ombudsman, die aan het Internationaal Gerechtshof zaken om advies kan voorleggen of conflicten ter beoordeling bij het Internationaal Milieuhof kan brengen.