CNV doet beroep op CDA, artsen hekelen WAO-plannen

ROTTERDAM, 17 AUG. De christelijke vakcentrale CNV en de aangesloten bonden doen in een brief een dringend beroep op de Tweede-Kamerfractie van het CDA om niet akkoord te gaan met de kabinetsplannen voor de WAO en de Ziektewet. Het doorzetten van die plannen zullen volgens de vakcentrale leiden tot “dramatische schade voor de toekomstige verhoudingen tussen vakbeweging en kabinet”. Ook in de medische stand komt in het geweer. Het vakblad Medisch Contact roept artsen in een hoofdredactioneel commentaar op zich te verzetten tegen de plannen.

CNV en bonden noemen de WAO- en ZW-voorstellen “niet rechtvaardig en niet sociaal”. Het voorstel van het kabinet om de WAO-uitkering qua duur meer in overeenstemming te brengen met de WW-uitkering gaat volgens het CNV volledig voorbij aan het wezenlijke verschil tussen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Het merendeel van de WAO'ers krijgt te maken met “een buitengewoon grove aanslag op de sociale rechten en een voorbijgaan aan vaak jarenlang betrachte premiesolidariteit”.

Voor het schrappen van cao-afspraken over aanvulling tot honderd procent bij ziekte heeft het kabinet geen argumenten. De overheid heeft cao-afspraken te respecteren, anders komt de rechtszekerheid in het geding, aldus het CNV. Het laten vervallen van vakantiedagen bij ziekte “doorbreekt het solidariteitsprincipe van de ziekengeldverzekering”. De ene werknemer merkt er niets van, terwijl een ander meerdere vakantiedagen per jaar kwijtraakt.

Hoofdredacteur van Medisch Contact C. Spreeuwenberg constateert een flagrante tegenstelling tussen de aangekondigde WAO-plannen en de eerder dit jaar verschenen nota van staatssecretaris Simons (volksgezondheid) over chronisch zieken. In die nota wordt prioriteit gegeven aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van chronisch zieken. Dat kan niet als hun WAO-uitkeringen drastisch worden verlaagd en in duur worden beperkt.

In antwoord op de roep om strengere keuringen stelt hij: “Het opentrekken van een blik dokters is geen oplossing. Er zijn gebieden waar artsen geen uitspraak over kunnen doen.” Bij een aanzienlijk deel van de WAO'ers met psychische klachten, klachten aan het bewegingsapparaat en vage klachten (samen twee derde van alle WAO'ers) is medisch gezien geen ziekte of gebrek vast te stellen. Daarmee is niet gezegd dat ze niet arbeidsongeschikt zijn, aldus Spreeuwenberg. Maar hun probleem is anders van aard van dat van een multiple-sclerosepatiënt. In de politieke discussie zou het onderscheid tussen deze categorieën - degenen die ziek zijn en degenen die zich alleen maar ziek voelen - scherper moeten worden gemaakt. Spreeuwenberg: “Zieke mensen van vijftig jaar die zich niet meer particulier kunnen bijverzekeren terugzetten op zeventig procent van het minimumloon is in een beschaafd land onrechtvaardig en ook beschamend.”