Boete voor huisarts die patiënt opnam in eigen verpleeghuis

UTRECHT, 17 AUG. Een huisarts die in zijn eigen verpleeghuis patiënten uit zijn praktijk opnam en van één van hen een renteloze lening aanvaardde, is door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld tot een geldboete van 10.000 gulden, de maximale boete in medische tuchtzaken.

Het gerechtshof oordeelde dat de arts - die behalve zijn artsenpraktijk ook een antroposofisch verpleeghuis had - de relatie arts-patiënt in gevaar had gebracht door een verstrengeling van persoonlijke, financiële en medische belangen. De uitspraak is gisteren gepubliceerd in het artsenblad Medisch Contact.

De huisarts was bij het hof in beroep gegaan nadat het Medisch Tuchtcollege hem voor zes maanden had geschorst. Erfgenamen van een patiënte (en later bewoonster van het verpleeghuis) hadden een klacht tegen hem ingediend omdat zij vonden dat hij financieel profiteerde van zijn patiënten. Hij zou het verblijf van de patiënte in kwestie op foute gronden hebben gestart, onnodig hebben gerekt en op dubieuze wijze hebben afgebroken.

De patiënte had het antroposofische verpleeghuis van de arts en zijn echtgenote 10.000 gulden geleend. Twee jaar later werd zij opgenomen in dit tehuis. Haar verzekeraar vergoedde de kosten van haar verblijf van 60.000 gulden niet, wel de rekeningen van de arts. De arts zou haar niet hebben gewaarschuwd dat de kosten voor haar verblijf niet zouden worden vergoed.

Het hof meende dat de arts, omdat hij eerder de lening van de vrouw had aanvaard, niet meer vrij kon beslissen of hij haar zou opnemen dan wel kon weigeren. De 44 andere gevallen waarin de arts patiënten in zijn eigen verpleeghuis liet opnemen en die het Medisch Tuchtcollege bij zijn oordeel betrok, liet het hof buiten beschouwing. Het hof vond deze onvoldoende onderbouwd.