Weer pech Shell met Hycon-installatie

ROTTERDAM, 16 AUG. Shell-Nederland heeft gisteren opnieuw de kostbare Hycon-installatie op haar raffinaderij in Pernis (bouwkosten 2,5 miljard gulden) tijdelijk moeten stilleggen, dit keer omdat zich in de een van de tien reactoren een “plaatselijk niet optimale temperatuurverdeling” heeft voorgedaan. Sinds de opening in 1989 heeft het systeem nu langer stilgestaan dan het produceerde.

De Hycon (Hydroconversie Installatie) moet uit zware bijprodukten van de raffinage lichte brandstoffen maken. Meer dan een jaar was de installatie al buiten gebruik geweest nadat ze begin juli vorig jaar door vervuiling verstopt raakte. Na een grote schoonmaak en aanpassingen in het systeem zou de Hycon in mei worden opgestart, maar toen bleek een aantal hoge-druk afsluiters te lekken. Uit voorzorg heeft Shell toen kleppen in alle afsluiters vervangen en half juli kon het proces weer beginnen. Gisteren kwam de nieuwe tegenvaller en werd de Hycon opnieuw stilgelegd. Er is nog geen kijk op hoe lang het onderzoek naar de storing en mogelijke nieuwe aanpassingen van de Hycon gaat duren.

Het niet functioneren van de Hycon, een van de zestig fabrieken op Pernis, heeft overigens geen invloed gehad op de verwerking van olie in de raffinaderij. De capaciteit van 350.000 vaten olie per dag werd normaal gehaald en dat zal ook tijdens de huidige stilleging van de Hycon zo zijn, alleen levert dat minder lichte brandstoffen als benzine, nafta, kerosine en dieselolie op dan de bedoeling was, en meer zware produkten als stookolie. Daar is tegenwoordig minder vraag naar, omdat de markt milieuvriendelijker brandstoffen wil. In de industrie neemt het verbuik van stookolie af.

Shell doet geen mededelingen over de omvang van de financiële strop die de haperende Hycon veroorzaakt, maar dat de schadepost tegen de 100 miljoen gulden loopt lijkt wel zeker. In juni zei H. van Luijk, algemeen directeur van Pernis in het personeelsblad Profiel dat de directe kosten voor de schoonmaakoperatie en de technische aanpassingen toen al tussen de 30 en 40 miljoen bedroegen. Daar komen nu nieuwe aanpassingen bij en de kosten van het produktieverlies.

Ondanks een 120-tal modificaties toonde Van Luijk zich bezorgd, omdat de "cash-performance' van de hele raffinaderij lijdt onder de haperende Hycon. Een extra probleem is dat door deze tegenvaller ook het plan "P-95' voor een complete modernisering van de raffinaderij in Pernis, die twee miljard gulden gaat kosten, wordt vertraagd. Het gaat hierbij om een investering van meer dan twee miljard gulden waarover de aandeelhouders van Shell-Nederland de komende herfst over zouden beslissen. In het schema voor de nieuwe raffinaderij, die meer schone brandstoffen moet produceren, speelt de Hycon een belangrijke rol. Zo lang echter niet duidelijk is welke aanpassingen nodig zijn om de installatie goed te laten draaien, is het investeringsplan niet beslissingsrijp. Wel is intussen de milieu-effectenrapportage voor de te vernieuwen raffinaderij voorbereid.

Shell had rekening gehouden met kinderziekten in het nieuwe systeem en onderstreept nu opnieuw dat het tijdelijk stilleggen van een installatie bij het introduceren van nieuwe technologieën vaak onvermijdelijk is. Nog steeds is het de bedoeling dat de Hycon binnenkort minimaal een jaar onafgebroken 4000 ton residu (zwaar bijprodukt) per etmaal zal verwerken.