"Vuiloven bij Ypenburg is gevaarlijk'

LEIDSCHENDAM, 16 AUG. Cadmium en antimoon, twee zware metalen, zullen de bevolking van de Haagse agglomeratie en omstreken bedreigen, als op Ypenburg een grote vuilverbrandingsinstallatie wordt gebouwd. De giftige stoffen komen na verbranding van huisvuil via de pijp in de atmosfeer terecht en slaan vervolgens neer op de bodem tot schade van de mens.

Dat is de strekking van een rapport dat dr. P.H. van der Meide, bioloog gezondheidswetenschappen bij de onderzoeksorganisatie TNO, op persoonlijke titel heeft opgesteld ten behoeve van de actiegroep Stop Vuilverbranding Ypenburg. Hij zit zelf, als bewoner van Nootdorp, in de wetenschappelijke sectie van de actiegroep. De conclusies van het rapport en vooral ook de onderdelen daarin over de uitstoot van de bewuste stoffen worden betwist door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) in Bilthoven. “Van der Meide overdrijft”, zegt ir. A.H.M. Bresser, hoofd laboratorium afvalstoffen en emissies bij het RIVM. “Het beeld dat hij schetst, ligt ver af van de te verwachten werkelijkheid.”