V-raad staat Irak verkoop olie toe onder toezicht VN

NEW YORK, 16 AUG. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren drie nieuwe resoluties aangenomen over Irak, waarin onder andere de verkoop van Iraakse olie wordt toegestaan om voedsel en medicamenten voor de noodlijdende bevolking te kunnen aanschaffen.

In resolutie 706 staat evenwel duidelijk omschreven dat de opbrengst van de olie ook voor een deel zal moeten dienen ter compensatie van hen die schade hebben geleden door de Iraakse inval in Koeweit en de daarop volgende bezetting. In totaal zal Irak de komende zes maanden voor 1,6 miljard dollar olie mogen verkopen. Het geld zal evenwel overeenkomstig de nieuwe resolutie direct worden gestort op een rekening van de VN, die zullen toezien op de verdere besteding voor de bevolking. Voor deze resolutie stemden dertien leden van de raad, terwijl Cuba tegen stemde en Jemen zich van stemming onthield.

Irak heeft zich fel tegen deze resolutie gekeerd omdat het in deze resolutie een niet eerder vertoonde aantasting ziet van zijn soevereiniteit. De Iraakse gezant bij de VN had de leden van de raad derhalve uitdrukkelijk opgeroepen om tegen het voorstel te stemmen.

In resolutie 705 van de Veiligheidsraad ligt vastgelegd dat Irak jaarlijks maximaal dertig procent van zijn olie-inkomsten aan schadevergoeding zal moeten betalen.

Pag. 4:

Veroordeling van Irak

Deze gelden zullen worden gestort in een fonds dat wordt beheerd door de Verenigde Naties. Deze resolutie werd op uitdrukkelijk verzoek van de secretaris-generaal van de VN, Javier Perez de Cuellar, unaniem goedgekeurd.

In een derde resolutie, die het nummer 707 kreeg, veroordeelde de Veiligheidsraad Irak unaniem wegens het “ernstige tekortschieten” van de Iraakse autoriteiten bij de inspecties door teams van deskundigen van de VN. Deze probeerden overeenkomstig een eerdere resolutie van de raad, nummer 687, een inventaris van de vernietigingswapens van de Iraakse strijdkrachten te maken, maar kregen hierbij niet de vereiste medewerking van de regering in Bagdad. Resolutie 687 schrijft verder voor dat deze wapens zullen worden ontmanteld.

Resolutie 707 eist van Irak nogmaals dat het land een volledige lijst van al zijn ballistische, nucleaire, chemische en bacteriologische wapens opgeeft. In de tekst staat ook uitdrukkelijk dat de inspecteurs van de VN bij hun werk zo nodig gebruik mogen maken van vliegtuigen en helikopters boven Irak.

De Iraakse regering in Bagdad en de Iraakse media hadden vanmorgen nog niet gereageerd op de drie nieuwe resoluties. (AFP, AP) Bij de oliestad Kirkuk in het noorden van Irak is het de afgelopen dagen herhaaldelijk tot gevechten gekomen tussen Koerdische verzetsstrijders en de Iraakse strijdkrachten. Bij Kirkuk zouden, zo zei de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken gisteren, zouden ook weer eenheden van de gevreesde elitetroepen van de Iraakse president Saddam Hussein zijn gesignaleerd, de Republikeinse Garde. De Amerikaanse zegsman omschreef de toestand als gespannen.

De Iraakse kranten berichtten gisteren dat een overeenkomst tussen de Koerden en de Iraakse regering voor autonomie voor de Koerden in het noorden van het land binnen handbereik lag. Beide partijen onderhandelen al enkele maanden over zo'n akkoord. De Koerdische leider Massoud Barzani bevindt zich op het ogenblik in Bagdad. (Reuter, AP)