Start-verdrag: raketten en kernkoppen blijven

WASHINGTON, 16 AUG. Het zogeheten START-akkoord dat de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten vorige maand in Moskou tekenden over de vermindering van de strategische kernwapens voorziet niet in de vernietiging van enige ballistische raketten of enige kernkoppen.

Dit heeft een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken gisteren gezegd. Pas gisteren werd de aandacht op dit aspect van het verdrag gevestigd. Wel eist het START-akkoord de ontmanteling van talrijke silo's en van honderden bommenwerpers en lanceer-inrichtingen voor vanaf de grond af te vuren strategische raketten.

Het dagblad The Washington Post meldde dat de Verenigde Staten er volgens Amerikaanse functionarissen op stonden dat het gebruik voor andere doeleinden van de raketten en kernkoppen in het verdrag zou worden toegestaan. Washington denkt namelijk een groot aantal raketten te kunnen gebruiken voor het lanceren in de ruimte van elementen voor het zogeheten Strategische Defensie Initiatief (SDI). Ook zou er eventueel met de raketten kunnen worden geƫxperimenteerd om apparatuur te testen waarmee aankomende projectielen kunnen worden uitgeschakeld.

Ook waren de Amerikanen niet van zins om talrijke kernkoppen te vernietigen omdat ze de produktie hiervan de laatste jaren al aanzienlijk hadden verminderd. Het zou kostbaar zijn om de produktie hiervan weer uit te breiden. Volgens Amerikaanse defensie-functionarissen waren de VS bovendien bevreesd dat de Sovjet-Unie door controles - die onvermijdelijk zouden worden in het geval de vernietiging van de kernkoppen in het verdrag zou zijn opgenomen - inzage zou krijgen in de technische bijzonderheden van de Amerikaanse kernkoppen. Dit achtten zij onwenselijk.

De bepaling dat de raketten opnieuw voor andere doelen mogen worden gebruikt wijkt af van het verdrag voor de ontmanteling van middellange-afstandsraketten, waarbij alle betreffende wapens werden vernietigd.