Repatriëring van 30.000 man; Amnestie voor alle ballingen Zuid-Afrika

GENÈVE, JOHANNESBURG, 16 AUG. De Zuidafrikaanse regering verleent amnestie aan alle politieke ballingen. Het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNCHR) heeft met Zuid-Afrika een akkoord bereikt over de repatriëring van de naar schatting dertigduizend ballingen.

Dit heeft het UNHCR vanmorgen bekendgemaakt.

De UNHCR had een algemene amnestie als voorwaarde gesteld voor medewerking aan de terugkeer van de ballingen. Amnestie voor de tienduizenden ballingen is voor het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) altijd een van de belangrijkste voorwaarden geweest om te komen tot onderhandelingen met de regering over een nieuwe Zuidafrikaanse grondwet.

Het hoofd van de Afrika-afdeling van de UNHCR, Nicolas Bwakira, zei vanmorgen dat mondeling overeenstemming is bereikt met de Zuidafrikaanse ambassadeur in Genève, Albert Manley. Later vandaag zou een document worden ondertekend. Bwakira onderstreepte dat de amnestie niet geldt voor gevangenen in Zuid-Afrika.

Volgens het akkoord, waarover zo'n anderhalf jaar is onderhandeld, zal het UNHCR binnen enkele weken in Zuid-Afrika een kantoor openen van waaruit de terugkeer van de ballingen wordt gecoördineerd. Daartoe zou een luchtbrug tussen Johannesburg en enkele omliggende landen worden geopend. Het zal voor het eerst in dertig jaar zijn dat de UNHCR in Zuid-Afrika kantoor houdt.

De ballingen zijn verspreid over meer dan tien landen over de hele wereld. Sommigen verblijven al meer dan dertig jaar in ballingschap.

In augustus vorig jaar sloten het ANC en de regering een akkoord dat politieke ballingen individueel in staat stelde om van een amnestie te profiteren. Die amnestie gold alleen diegenen die het land illegaal verlaten zouden hebben. Het ANC zou niet direct betrokken zijn bij de totstandkoming van het nu bereikte akkoord.

Vorige week maakte het ANC bekend een luchtbrug met Zambia te openen, waar zich omstreeks 2.000 militante ANC-leden in ballingschap leven.

In Zuid-Afrika wordt een generaal pardon voor politieke ballingen beschouwd als een belangrijke stap in het vredesproces.