Kunst en wetenschap vinden elkaar in Summer University

Felix Meritis in Amsterdam biedt dit jaar voor de tweede keer gastvrijheid aan de Amsterdam Summer University. Vijfhonderd studenten uit landen van de hele wereld volgen er college of een masterclass op hoog niveau.

AMSTERDAM, 16 AUG. Nog steeds is in Felix Meritis het avant-garde toneel te bewonderen. Maar het voormalige Shaffy Theater aan de Keizersgracht biedt sinds vorig jaar elke zomer gastvrijheid aan de Amsterdam Summer University. Verleden zomer schreven tweehonderdvijftig studenten zich in voor een college, workshop of masterclass in Felix Meritis, deze maanden zijn het er vijfhonderd. Tot duizend studenten wil directeur Steve Austen gaan. “De klassen moeten niet groter worden dan dertig studenten. Anders bestaat het gevaar van hoorcolleges, en dat willen we tot elke prijs vermijden. De Amsterdam Summer University is nadrukkelijk geen volksuniversiteit. Bovendien wijken we af van het reguliere aanbod van de universiteiten in Amsterdam. We ontlenen ons bestaansrecht aan onze exclusiviteit."

Op uitnodiging van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool voor de Kunsten en de Hogeschool van Amsterdam stelde Steve Austen het plan op om een zomeruniversiteit te starten met als doel de kunsten en de wetenschap met elkaar te verbinden. Deze zomeruniversiteit moest, geheel volgens het verlangen van de Universiteit van Amsterdam, de wetenschap dichter bij de stad brengen. Om in de respectvolle traditie van Felix Meritis te blijven, voegde Steve Austen daar de kunsten aan toe. De Amsterdam Summer University is niet de enige activiteit van Felix Meritis. Toneelgezelschap Maatschappij Discordia is er gevestigd, alsmede Kunstkanaal en Gulliver, een platform ter bevordering van de contacten tussen oost en west. Feitelijk is de opdracht van Felix Meritis dan ook om een Europees Centrum te zijn voor de kunsten en de wetenschap.

Sinds de oprichting van de Amsterdam Summer University heeft Felix Meritis een sterke band ontwikkeld met het ministerie van buitenlandse zaken, met name waar het de contacten betreft met Oost-Europa. Aangezien deelnemers aan de cursussen moeten betalen, variërend van vijfhonderd tot tweeduizend gulden, en dit bedrag voor Oosteuropeanen vaak onoverkomelijk is, heeft het ministerie in een aantal gevallen financiële steun geboden.

De studenten zij ondergebracht in hotels of appartementen. Het is beslist niet zo dat ze hun tijd met vertier in de stad kunnen doorbrengen, ondanks dat er een social program is dat voorziet in rondvaarttochten door de grachten, gezamenlijke diners in Felix Meritis en het bezoek van concerten of toneelvoorstellingen. Er moet huiswerk worden gemaakt. Deze week gaf docent dr. C. de Groot van de universiteit van Amsterdam bij voorbeeld een cursus functionele grammatica. Studenten uit Japan, Spanje, Amerika en Italië volgen de lessen over dit overkoepelende model om een taal te beschrijven. Zinsconstructies uit het Engels worden vergeleken met die in andere talen. Een head-over projecteert een voorbeeldzin als "John(AgSubj) believed that Peter(EmAgSubj) kissed Mary(EmGoObj)", waarbij Mary het doel is van het kussen. Telkens maken zowel docent als student vergelijkingen met hun eigen taal. De cursus biedt een model voor het beschrijven van natuurlijke talen. Daartoe komen dit weekeinde twee Nigerianen naar Amsterdam om hun taal te presenteren en in een beschrijvend model te laten vangen.

“De cursussen zijn uniek," aldus Steve Austen. “Dat is de enige garantie om studenten en wetenschappelijke docenten van niveau uit te nodigen in Amsterdam. Alles is in het programma van de zomeruniversiteit mogelijk, mits het bijzonder is en geen kopie van bestaande colleges. Mijn ideaal is om overdag een masterclass te laten geven en 's avonds voorstellingen die met die cursus samenhangen. Zo waren er vorige week colleges over het bespelen van de fluit, gevolgd door uitvoeringen. Hetzelfde zal gebeuren wanneer jazzmusicus Bob Brookmeyer zijn masterclass geeft."

Naast colleges over de nieuwe dramaturgie van dans en theater kunnen studenten in de muziek bij Joan Berkhemer lessen volgen om de viool te bespelen zonder dat het instrument op de schouder steunt. Er is voorzien in een cursus over de biomechanica van Meyerhold en ook in de meest recentelijke vooruitgang van onderzoek naar hartziekten. In de eerste week van september geeft performer Jan Fabre voorstellingen ten einde taal van het moderne theater te adstrueren. Zo vinden de kunst en de wetenschap elkaar met eenzelfde educatief doel, namelijk om in Amsterdam een podium te geven aan de meest bijzondere ontwikkelingen