Kok: kabinet moet nog 1 à 1,5 miljard extra bezuinigen

DEN HAAG, 15 AUG. Het kabinet moet volgend jaar ruim 1 à 1,5 miljard gulden extra ombuigen om het financieringstekort terug te brengen tot 4,25 procent van het nationaal inkomen. De financiële tegenvaller wordt veroorzaakt door een lagere economische groei. Minister Kok (financiën) schrijft dit in een notitie die vandaag in de ministerraad wordt besproken.

Het Centraal Planbureau voorspelt voor volgend jaar een economische groei van 1,1 procent. Dat is een halvering in vergelijking met dit jaar. In 1989 en 1990 groeide de economie met 4,6 procent per jaar.

Een lagere economische groei leidt tot lagere belastinginkomsten. Om volgend jaar het financieringstekort terug te brengen tot 4,25 procent van het nationaal inkomen - zoals in het Regeerakkoord is afgesproken - moet er extra worden bezuinigd of moeten de lasten worden verhoogd. In zijn notitie spreekt Kok geen voorkeur uit.

In de berekeningen van het Planbureau bedraagt het financieringstekort volgend jaar 4,5 procent van het nationaal inkomen. De som van belastingen en sociale premies, de collectieve lastendruk, is 53,3 procent van het nationaal inkomen, een fractie onder het plafond dat het kabinet zichzelf als taak heeft gesteld. De verwachting ten aanzien van de inflatie is neerwaarts bijgesteld naar 3,5 procent.

De tegenvallende economische groei wordt volgens het CPB veroorzaakt door de vermindering van de binnenlandse bestedingen; de export blijft redelijk op peil. De binnenlandse bestedingen lopen terug door de omvangrijke bezuinigingen, waarbij met name de overheidsinvesteringen onder druk komen te staan.

Het kabinet beraadslaagt vandaag over de begroting 1992. Volgende week dindag stuurt minister Kok de zogenoemde augustusbrief naar de overige leden van het kabinet. Daarin worden voorstellen gedaan voor het financieringsprobleem van 1 à 1,5 miljard gulden.