Joegoslavische partijen op zoek naar wapens

ROTTERDAM, 16 AUG. Het officiële wapenembargo dat tegen Joegoslavië van kracht is, wordt van verschillende kanten ondergraven. Vooral op het Amerikaanse continent komen de laatste tijd illegale wapenleveranties aan een der strijdende partijen in het Joegoslavische conflict aan het licht, maar ook vanuit het Midden-Oosten zouden wapenleveranties op touw gezet worden.

Gisteren werden in de Amerikaanse stad Nashville (Tennessee) opnieuw vier personen aangehouden, die er van verdacht worden geweren en raketwerpers aan Joegoslavië te hebben willen leveren. De vier - een Amerikaans staatsburger, twee Israeliërs en een Zuidafrikaan - begeleidden een grote lading Kalashnikov-geweren van Sovjet-makelij, Amerikaanse M16's, anti-tankgranaten en raketwerpers, die in Nashville overgeslagen zouden worden. Over de exacte bestemming van de wapens is niets bekendgemaakt.

In de Canadese stad Toronto zijn het afgelopen weekeinde geweren met bijbehorende munitie door de douane in beslag genomen. De wapens hadden per schip naar de Joegoslavische havenstad Dubrovnik (in Bosnië) overgebracht zullen worden. Vorige week werden in de Amerikaanse staat Florida vier personen aangehouden. Ook zij zouden wapens naar Kroatië hebben willen vervoeren: Stinger luchtdoelraketten, M16-geweren en anti-tankraketten ter waarde van 12 miljoen dollar. Een van de gearresteerden, een tot Amerikaan genaturaliseerde Kroaat, behoorde tot een groep van militante Kroatische symphatisanten in de Verenigde Staten.

Serviërs, Kroaten en Slovenen kunnen rekenen op steun van grote groepen emigranten in de VS en Canada. Een woordvoerder van de Kroatische deelrepubliek die thans in Washington verblijft, Frane Golem, heeft echter elke betrokkenheid van zijn regering bij de wapenzendingen ontkend.

Pag.5:

"Libanese connectie wapenhandel aannemelijk'

Een Britse expert op het gebied van internationale wapenhandel, die anoniem wilde blijven, heeft tegenover het persbureau Reuter verklaard dat in de afgelopen maand duizenden tonnen wapens vanuit het Midden-Oosten naar Joegoslavië verscheept zijn. Het zou gaan om wapens die Joegoslavië zelf geleverd heeft aan verschillende partijen in Libanon. Volgens de expert is een deel van de wapens door de relatieve rust in Libanon niet direct nodig. Ze worden nu te gelde gemaakt en over zee naar het zuidelijke deel van Joegoslavië gebracht.

Een woordvoerder van het Zweedse instituut voor wapenbeheersing SIPRI, Herbert Wulf, heeft een dergelijke route “aannemelijk” genoemd. Volgens hem hebben de partijen binnenkort te kampen met schaarste aan munitie, maar beschikken zij desondanks over mogelijkheden deze aan te vullen. “Zo lang de betrokken partijen maar genoeg betalen, komt er geen einde aan deze handel”, aldus Wulf.

Eind juli ontstond grote opschudding over de komst van zeven schepen met een lading wapens in de haven van Bar in Montenegro. De wapens - waaronder helikopters en zwaar geschut - waren afkomstig uit Libanon, maar de havenautoriteiten ontkenden een dag later stellig dat ze bedoeld waren voor een der partijen in Joegoslavië. De schepen zijn later uit Bar vetrokken, maar de werkelijke bestemming is nooit bekendgemaakt.

De Servische regering heeft de republieken Slovenië en Kroatië herhaaldelijk beschuldigd van illegale wapeninvoer. Zij zouden hun wapens vooral betrekken in Oostenrijk, de voormalige DDR en Hongarije. Ook zouden handvuurwapens vanuit Spaans Baskenland geleverd zijn aan beide republieken. Voor dergelijke wapens gold het wapenembargo tot voor kort niet. (Reuter, AFP, AP)