Geen aparte universiteit voor opleiding tot theoloog

ROTTERDAM, 16 AUG. Er komt geen aparte theologische universiteit. De opleiding tot dominee blijft aan de vier theologische faculteiten van de "openbare' universiteiten. De hervormde kerk en andere, "kleine', kerkgenootschappen zijn het daarover toch eens geworden met de colleges van bestuur van de betrokken universiteiten.

In een brief die de generale synode van de hervormde kerk namens alle partijen aan minister Ritzen (onderwijs) heeft geschreven wordt een nieuwe regeling van de verantwoordelijkheden van faculteit en kerk, de zogeheten duplex ordo, vastgelegd. De faculteiten zullen voor de predikantenopleiding een apart zesjarig eerste fase-studieprogramma opzetten waarin zowel de universitaire als de kerkelijke vakken zijn opgenomen.

In de nieuwe opzet krijgen de kerkelijke hoogleraren ook een benoeming als gewoon hoogleraar, er komen paritair door facultaire en kerkelijke docenten bemande onderwijs- en onderzoekscommissies en in de financiering van het onderwijs en onderzoek wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de universitaire en kerkelijke vakken. "Gewone' studenten kunnen, als zij dat willen, afstuderen in een kerkelijk vak. De faculteiten zullen "naar vermogen' meehelpen bij de wetenschappelijke ontwikkeling van de kerkelijke vakken.

De bestaande vormgeving van de duplex ordo voldoet niet, zo constateerde begin 1989 een onderzoekscommissie die de godgeleerdheid doorlichtte. Universiteiten en kerken konden het lange tijd niet eens worden over een andere opzet van de predikantenopleiding. Begin vorig jaar besloot de hervormde kerk een eigen theologische universiteit op te richten die delen van het curriculum zou "kopen' bij de theologische faculteiten van de openbare universiteiten.