Brinkman houdt vast aan opbrengst van WAO-plannen

DEN HAAG, 16 AUG. CDA-fractievoorzitter Brinkman wil vasthouden aan de financiële doelstelling van het kabinet ten aanzien van WAO en ziektewet. De plannen van het kabinet moeten 4,4 miljard gulden opleveren.

Brinkman, net teruggekeerd van vakantie, prees gisteravond de daadkracht van het kabinet. “Het zou zeer te betreuren zijn als er nu een proces op gang zou komen waarbij de daadkracht van het kabinet weer verloren gaat”, zei hij. De CDA-fractievoorzitter verzet zich ertegen dat de besluiten “nog weer eens geheel opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden”.

De voorzitters van de regeringsfracties hebben gisteren bijna twee uur met elkaar gesproken. Beiden staan afwijzend tegenover het voorstel dat staatssecretaris Ter Veld (PvdA) van sociale zaken gisteren deed om een bedrag van ongeveer 700 miljoen gulden minder te besparen op de WAO.

Wöltgens zei gisteravond: “Het allerbelangrijkste is dat we het aantal WAO'ers terugbrengen, maar daaruit volgt dat we in de buurt komen van het bedrag dat de regering denkt te besparen. Ik vind dat we die 4,4 miljard gulden als uitgangspunt moeten blijven hanteren. Daarbinnen moeten we sociaal aanvaardbare alternatieve zoeken.”. De regeringsfracties hebben afgesproken om het overleg “zoveel mogelijk binnenskamers te voeren om het conflict niet op de spits te drijven”, aldus een CDA'er.

Gisteravond vond in het Catshuis overleg plaats tussen minister-president Lubbers, minister De Vries en staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) en fractievoorzitter Brinkman om de druk van de ketel te halen. De bewindslieden van sociale zaken gaan de ministerraad een nieuw plan voorleggen. De verwachting is dat dit niet voor voldende week woensdag zal gebeuren. Op basis van dit plan wordt een besluit genomen.

Ingewijden staan sceptisch tegenover de kans op succes van sociale zaken. Zij wijzen erop dat het kabinet, voordat het in juli een besluit nam, vele varianten heeft besproken. Daaruit bleek dat de bezuiniging van 4,4 miljard gulden kan worden gerealiseerd als de hoogte van de WAO-uitkering wordt verlaagd, of de duur wordt beperkt. Het kabinet koos voor het laatste.