Banken verwachten gering effect op kredietverlening; Nederland volgt Duitse rente

ROTTERDAM, 16 AUG. De Nederlandsche Bank heeft gistermiddag in navolging van de Duitse Bundesbank haar officiële rentetarieven verhoogd. Het belangrijkste tarief, het promessedisconto, dat banken als richtsnoer gebruiken voor hun tarieven bij leningen aan cliënten, werd met een kwart procentpunt verhoogd tot 9,25 procent.

Niet alleen Nederland, ook Denemarken, Zwitserland en België volgden de Duitse renteverhoging. Een Franse reactie wordt niet vóór maandag verwacht.

Gisteren verhoogde de Duitse centrale bank haar belangrijkste geldmarkttarief, de Lombardrente, met 0,25 procentpunt tot 9,25 procent. Het Duitse disconto ging een vol punt omhoog naar 7,5 procent. De verhoging van de Lombardrente was lager dan in de financiële markten werd verwacht. In bankkringen was rekening gehouden met een verhoging van een half procentpunt.

De rentestijging is ingegeven door de oplopende inflatie. Voor het eerst in acht jaar verwees de president van De Nederlandsche Bank, dr. W.F. Duisenberg, gisteren niet alleen naar de noodzaak om de Duitse renteverhoging te volgen in verband met de koppeling van de gulden aan de D-mark, maar ook naar de oplopende inflatie in Nederland. Eind vorige week maakte het Centraal Planbureau bekend dat vergeleken met juli 1990 de prijzen in juli 1991 met 4,5 procent waren gestegen. Deze stijgingen zijn voor een deel eenmalig, omdat de overheid op 1 juli talrijke lastenverhogingen doorvoerde. Op jaarbasis voor heel 1991 rekent het CPB op een inflatie van 3,5 procent.

In bankkringen is rustig gereageerd op de stijging van de rente. De markt hield rekening met een verhoging van het promessedisconto van 0,5 procent. De banken verwachten slechts een gering effect van de discontoverhoging op langlopende kredieten zoals voor bedrijfsinvesteringen, en vooralsnog geen effect op de hypotheekrente. “Voor de investeringen is het niet positief, het helpt natuurlijk niet, maar bedrijven die goede verwachtingen hebben van hun investeringsplannen laten zich door een kwart procent verhoging niet afschrikken”, zegt een analist.

Wel wordt het consumptief krediet en het "rood staan' duurder, en dat is bedoeld om de consumptie en dus de inflatie te dempen. Tegenover dit effect staat een hogere rentevergoeding op deposito's, met een kwart procent of iets minder, wat de besparingen doet toenemen.

Pag.14:

VNO: Rentestijging goed voor bestrijding inflatie

Vanochtend zijn in Nederland de rentetarieven voor het interbancaire verkeer die bepalend zijn voor leningen met een looptijd tot één jaar, met 0,06 tot 0,1 procent gedaald als reactie op de beperkte verhoging van het promessedisconto.

Dat komt, zegt mr. drs. J.F. van Wijk, hoofd Middelenbeheer van de bank Mees en Hope, omdat de markt een verhoging van zeker een half procent had verwacht en er dus eigenlijk sprake is van een "meevaller'. Ook de tarieven voor langduriger leningen (2 tot 10 jaar) vertoonden vanochtend een licht dalende lijn. De tarieven voor interbancair geldverkeer zijn maatgevend voor leningen die banken aan derden verstrekken. Mees en Hope verwacht een positief effect van de discontoverhoging op de inflatiebestrijding. “Ik denk dat de vakbonden in Duitsland hiermee minder argumenten hebben om aan hun hoge looneisen vast te houden, denk bijvoorbeeld aan de metaalsector waar een eis van 10 procent ligt”, aldus Van Wijk.

Een woordvoerder van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen oordeelde vanochtend positief over de discontoverhoging. “Het effect op de investeringen is beperkt. Vermindering van inflatie is belangrijker voor bedrijven die afhankelijk zijn van langlopend krediet. De afgelopen twee dagen hebben een stijging van de obligatiekoersen te zien gegeven, waardoor de lange termijnrente licht daalde.”

De Federatie Nederlandse Vakbeweging noemt de renteverhoging “een vervelend verschijnsel omdat lenen duurder wordt”. “Je kunt er niets aan doen, het is inherent aan het systeem dat Nederland Duitsland volgt, de politiek heeft hier nauwelijks invloed op. Dat is wel cynisch als je het vergelijkt met de tam-tam die altijd het gevolg is van loonsverhogingen.”

De Consumentenbond wijst op twee tegenstrijdige effecten: “"Rood staan en duurder consumptief krediet is vervelend voor de consument, maar vermindering van de inflatie (prijsstijgingen) is daarentegenheel positief”, zegt een woordvoerder.