Ademtest bij varen onder invloed

DEN HAAG, 16 AUG. De politie kan schippers straks verplichten mee te werken aan een ademonderzoek als zij van varen onder invloed worden verdacht.

Dit voorstel van het kabinet is voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Schippers kunnen worden verplicht hun schip af te meren om een nadere ademanalyse te laten uitvoeren. Het resultaat daarvan kan zijn dat de schipper een vaarverbod krijgt. De regeling sluit aan op de bepalingen die bij (vermeend) alcoholgebruik in het wegverkeer gelden. Alle vaartuigen vallen onder de regeling.