Vuilverbrander in Dordrecht stoot te veel kwik uit

DEN HAAG, 15 AUG. De afvalverbrandingsinstallatie GEVUDO in Dordrecht stoot te veel kwik en koolmonoxyde (CO) uit. Dat is gebleken bij een onderzoek van de regionale milieu-inspectie van het ministerie van VROM.

Het ministerie vindt sluiting van de installatie niet nodig. De GEVUDO is al bezig met plannen voor aanpassing van de installatie. Zij verwacht dat de realisering daarvan voor november 1993 mogelijk is.

De uitstoot van andere stoffen voldeed wel aan de eisen die in de vergunning aan de installatie zijn gesteld; in vergelijking met andere verbrandingsovens was de concentratie aan dioxine zelfs laag, zo bleek uit het onderzoek.

De GEVUDO (een samenwerkingsverband van Dordrecht en omliggende gemeenten) moet een onderzoek doen naar de oorzaak van het hoge kwikgehalte. De installatie stoot twee- tot driemaal meer kwik uit dan volgens de vergunning mag, zo is bij metingen door TNO vastgesteld. Het te hoge gehalte aan CO in een van de vier ovens is te wijten aan de verbranding van slib uit waterzuiveringsinstallaties.

Om op korte termijn aan de vergunningseis voor CO te voldoen, zou de GEVUDO het verbranden van slib moeten staken. Maar volgens het ministerie van VROM kunnen alternatieve verwerking of opslag van het vervuilde slib ook negatieve effecten voor het milieu hebben. De GEVUDO moet nu nagaan of het verbrandingsproces bij het slib kan worden verbeterd danwel of er toch andere verwerkingsmogelijkheden zijn.

Binnen drie maanden moet de GEVUDO een rapport aan de provincie en de Inspectie Milieuhygiëne overleggen. Overigens voldoet de GEVUDO ook niet aan diverse meetverplichtingen, bij gebrek aan juiste apparatuur. Dat moet van het ministerie zo snel mogelijk worden verholpen, onder toezicht van de provincie Zuid-Holland.