Vaders eisen verbod kinderfoto's in seksblad

UTRECHT, 15 AUG. Waar ligt de grens tussen "een serieus naturistenblad' en een seksblad? In het eerste geval worden naaktfoto's geplaatst tegen de achtergrond van "de edele gedachten achter het naturisme', in het tweede om puur commerciële redenen.

Drie vaders van minderjarige kinderen hadden er dan ook geen bezwaar tegen dat de naaktfoto's van hun kroost in het campingblaadje van een Hongaarse naturistencamping zouden worden geplaatst, maar wel tegen het feit dat zij ook prijken in het Nederlandse blad Helios dat volgens hun advocaat, mr. W. Hoorneman, een “puur commercieel seksblad is”. In kort geding vroeg Hoorneman gisteren de Utrechtse rechtbankpresident dit blad te verbieden ooit nog naaktfoto's van de kinderen van zijn cliënten te publiceren, op straffe van een dwangsom van 20.000 gulden. De foto's zijn in de zomer van 1988 gemaakt tijdens een sportdag op de Hongaarse naturistencamping. Enige tijd geleden bleek dat zij ook de pagina's van Helios sierden.

Behalve een publikatieverbod eisten de vaders een schadevergoeding van 30.000 gulden. “De meisjes hebben nachten niet kunnen slapen bij de gedachte dat hun vrienden de foto's onder ogen zouden krijgen”, aldus mr. Hoorneman.

De advocaten van Aldipress en de Dutch Sex Dealers Organisation, verantwoordelijk voor de distributie van Helios, betoogden dat de distributeurs niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van hun produkten. Zij wezen er voorts op dat de verspreiding van het blad inmiddels is gestaakt wegens de geringe afzet.