Suriname kampt met een "ernstig' tekort deviezen

PARAMARIBO, 15 AUG. Suriname kampt met een ernstig tekort aan deviezen, vooral als gevolg van een daling van de aluminiumprijs op de wereldmarkt met 35 procent. Dat zegt president Henk Goedschalk van de Centrale Bank van Suriname. Volgens de bank bedraagt de deviezenopbrengst per maand nu nog slechts 12 miljoen Amerikaanse dollars, vergeleken bij 17 miljoen een jaar geleden en 18 tot 20 miljoen in 1989. De export van de aluminiumgrondstof bauxiet levert Suriname de meeste deviezen.

Volgens Goedschalk zijn drastische maatregelen nodig om de import te beperken. Hij is van mening dat geen deviezen beschikbaar gesteld moeten worden voor bijvoorbeeld de produktie van frisdranken en sigaretten. Volgens Goedschalk zal aan de export topprioriteit moeten worden gegeven. Alles moet in het werk gesteld worden om het mogelijk te maken dat het rijstareaal voor 100 procent wordt ingezaaid in plaats van 60 procent zoals de laatste jaren het geval is door gebrek aan machines, onderdelen en kunstmest. Staatsolie moet in staat gesteld worden om maximaal te produceren en ook de visserijsector dient hoge prioriteit te krijgen.

Gisteren ging de enige meelfabriek in het land dicht evenals de veevoederfabriek, omdat de overheid betalingsafspraken voor de buitenlandse leveranciers niet is nagekomen. Er ligt een boot met tarwe in de haven, maar die kan niet gelost worden omdat er geen geld is om de leverancier te betalen.