Oproep om Lubbers rug toe te keren

DEN HAAG, 15 AUG. Voorafgaand aan de kranslegging bij het Indisch Monument in Den Haag werd vanmorgen bij de ingang van het Congresgebouw opgeroepen premier Lubbers de rug toe te keren. Dat werd gedaan door de werkgroep "De kous is nog niet af', recent ontstaan uit de achterban van een aantal Indische organisaties. In het Congresgebouw werd een druk bezochte herdenkingsbijeenkomst gehouden.

“We stellen het zeer op prijs dat de Nederlandse overheid blijk geeft van erkenning van de lang vergeten geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië, maar we kunnen door de gebeurtenissen rond het bezoek van Kaifu minister-president Lubbers nu niet aanschouwen”, aldus een verklaring van de initiatiefnemers van het stille protest.

Generaal b.d. G.L.J. Huyser, voorzitter van de pensioen- en uitkeringsraad, onderstreepte vanochtend in het Congresgebouw dat de kranslegging van Kaifu “een schuchtere erkenning van het oorlogsverleden inhield en dus tot op zekere hoogte ook gezichtsverlies”. Het grootste bezwaar dat Huyser tegen het hedendaagse Japan heeft, is dat men het oorlogsverleden ontkent. “Die cultuur lijkt nu door een Japanse autoriteit te zijn doorbroken”, aldus Huyser, die ook een boodschap had aan het adres van de "Nederlandse autotiteiten'. Daarmee richtte hij zich impliciet tot premier Lubbers: “De emoties van veel Nederlandse onderdanen vragen van de regering en van ons allen niet alleen een formalistische, misschien zeer correcte benadering, maar ook en vooral blijvende zorg, zorgvuldige formuleringen en timing rekening houdend met de psychologie van het geheel en uit respect voor gevoelens.”