Nieuw licht op zaak van Demjanjuk

JERUZALEM, 15 AUG. De advocaten van John Demjanjuk, die in Israel in 1988 ter dood is veroordeeld wegens oorlogsmisdaden, hebben gisteren nieuw materiaal aangedragen voor het Israelische Hooggerechtshof waaruit zou kunnen blijken dat Demjanjuk niet degene was die de bewuste oorlogsmisdaden beging.

Het hof bepaalde dat de nog niet terechtgestelde 71-jarige Demjanjuk voorlopig in elk geval vast zou blijven zitten. In december zullen de opperrechters zich over het nieuwe materiaal uitspreken.

Demjanjuks advocaten hebben de laatste tijd in de Sovjet-Unie getuigenissen verzameld van twintig voormalige bewakers van het concentratiekamp Treblinka uit de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Hieruit zou blijken dat de misdaden in het concentratiekamp Treblinka, waarvan Demjanjuk is beschuldigd, in werkelijkheid zijn gepleegd door een man met de naam Ivan Martsjenko.

Volgens de getuigen was deze Martsjenko de man die door kampgevangenen werd aangeduid als "Ivan de Verschrikkelijke'. Onder het materiaal is ook een foto waarop deze Martsjenko te zien zou zijn. De voornaamste advocaat van Demjanjuk, Yoram Sheftel, stelt dat dit zeker niet Demjanjuk is. Ivan de Verschrikkelijke was verantwoordelijk voor tal van wreedheden tegen de gevangenen in het concentratiekamp Treblinka, waar in totaal zo'n 870.000 joden werden vergast.

Demjanjuk, die oorspronkelijk uit de Oekraïne afkomstig is en zich na de oorlog in de Verenigde Staten vestigde, heeft steeds betoogd dat er sprake was van een persoonsverwisseling.

Sheftel wees er gisteren op dat er ondanks intensief onderzoek nergens in de Sovjet-Unie een belastend document was gevonden tegen Demjanjuk. “Onder 15.000 documenten uit de Sovjet-Unie is er geen enkel dat Demjanjuk verbindt met Treblinka”, aldus Sheftel. (Reuter)