Mr. P. van Vollenhoven is benoemd tot voorzitter ...

Mr. P. van Vollenhoven is benoemd tot voorzitter van de Commissie Financiering Natuurbeleid.

De commissie moet voorstellen doen voor verbetering van de financieringsstructuur van het natuurbeleid en voor een aantal nieuwe en aanvullende financieringsmogelijkheden. Gedacht wordt onder meer aan een "groene bank', die tegen zachte voorwaarden leningen voor natuurprojecten moet verstrekken. Ook obligatievormen, fiscale faciliteiten en natuursponsoring moeten door de commmissie op haalbaarheid worden bestudeerd.