Lubbers acht rol als oppositieleider niet uitgesloten

DEN HAAG, 15 AUG. Premier Lubbers acht het niet uitgesloten dat hij toch nog een keer lijsttrekker voor het CDA wordt. Hij wil dit overwegen wanneer er een “oppositionele sfeer” ontstaat.

Dat is volgens hem het geval als de PvdA de regeringssamenwerking met het CDA opzegt en een kabinet bestaande uit PvdA, VVD en D66 zou gaan bepleiten. Als een dergelijk kabinet er komt acht Lubbers het denkbaar dat hij “de handschoen zou willen opnemen” en oppositieleider wordt.

Dit staat in een van de voetnoten bij het proefschrift “De minister-president. Eerste onder gelijken of gelijke onder de eersten”, waar de Groningse onderzoeker J.P Rehwinkel op 12 september aan de Rijksuniversiteit Groningen op hoopt te promoveren tot doctor in de rechtsgeleerdheid. Lubbers was één van de geïnterviewden.

Het gesprek met de premier werd enkele maanden geleden gehouden. Tot nu toe heeft Lubbers in het openbaar steeds gezegd aan zijn laatste periode als premier bezig te zijn en ook te kennen gegeven niet meer voor het lijsttrekkerschap beschikbaar te zijn.

In het hoofdstuk dat is gewijd aan het electorale belang van het premierschap stelt Rehwinkel dat het CDA bij de verkiezingen van 1982 ten onrechte de indruk heeft gewekt dat de toenmalige lijsttrekker Van Agt ook weer beschikbaar was voor het premierschap. Toen Van Agt instemde met het lijsttrekkerschap heeft hij het partijbestuur volgens eigen zeggen te kennen gegeven fysiek en mentaal buiten adem te zijn en zich niet meer “gedisponeerd” te voelen opnieuw lijsttekker te worden.