Hoogovens stelt beurs teleur met tegenvallende prognoses

BEVERWIJK, 15 AUG. De koers van het aandeel van staal- en alumiumconcern Hoogovens brokkelde vanmorgen verder af. Gistermiddag na de bekendmaking van de halfjaarcijfers sloot het aandeel al 2 gulden lager op 58,80 gulden. Rond het middaguur noteerde het aandeel nog eens 90 cent minder.

De beurs had wel rekening gehouden met lagere winstcijfers. De teleurstelling op het Damrak is vooral veroorzaakt door de mededeling van Hoogovens dat tot het einde van dit jaar waarschijnlijk niets meer zal worden verdiend waardoor de winst over dit gehele jaar gelijk zal zijn aan die van de eerste zes maanden.

Hoogovens heeft de netto winst gedurende de eerste helft van 1991 zien dalen van 155 tot 55 miljoen gulden. Deze winst is zelfs nog gunstig beïnvloed door een bijzondere bate van 25 miljoen gulden op de verkoop van de Amerikaanse buizenfabrikant Holco. Over het hele vorige jaar behaalde Hoogovens een winst van 298 miljoen gulden.

Bestuursvoorzitter ir O.H.A. van Royen zei dat niet alleen de ongunstige conjunctuur van de wereldeconomie zijn bedrijf treft. Daarnaast zijn de staalprijzen de afgelopen maanden meer dan verwacht gedaald door toegenomen import van staal in West-Europa uit Derde wereldlanden en Oost-Europa, waar de staalbedrijven de Sovjet-Unie als klant hebben verloren. Hierdoor leed de staaldivisie van Hoogovens zelfs een operationeel verlies van 39 miljoen gulden (tegenover een operationele winst van 120 miljoen gulden in de eerste helft van 1990).

De aluminiumdivisie, die voor circa 30 procent bijdroeg aan de totale omzet van 4,1 miljard gulden gedurende de eerste zes maanden van 1991, verzachtte de pijn van de negatieve resultaten van de staaldivisie en boekte een operationele winst van 57 miljoen gulden, een lichte daling ten opzichte van de 62 miljoen gulden in dezelfde periode vorig jaar.

Hoewel algemeen een mondiaal conjunctureel herstel waarschijnlijk is, zei Van Royen dat hij voor dit jaar nog geen opleving verwacht van de vraag naar basisprodukten zoals staal en aluminium. “De eerste tekenen van herstel zijn wel merkbaar, maar een echte verbetering zie ik pas begin 1992 optreden”, aldus Van Royen, die geen antwoord wilde geven op de vraag wat de dalende resultaten van zijn bedrijf voor het dividend voor de aandeelhouders zullen betekenen.

Van Royen haalde gisteren fel uit naar wijzigingsvoorstellen van minister Hans Alders voor de bestemming van de opbrengst van te heffen milieubelasting. Alders heeft voorgesteld de opbrengst van de milieubelasting van naar schatting 2,2 miljard gulden mede te gebruiken voor uitgaven die nu nog uit de algemene middelen worden gefinancierd. “Guldens die niet worden besteed voor milieumaatregelen bij Hoogovens zelf, maar worden gebruikt voor de financiering van het openbaar vervoer of de mestopslag”, aldus Van Royen.

Ook de mogelijke invoering van een ecotax zit Hoogovens dwars. De ecotax, een EG-voorstel, noemde Van Royen een onzalig idee. Deze regulerende heffing op brandstoffen kan een verhoging van de energiekosten bewerkstelligen van 50 procent. Met zo'n heffing, zeker als die wordt beperkt tot de EG of zelfs Nederland, zou de industrie volgens Van Royen rechtstreeks in haar bestaan worden aangetast. Van Royen: “Het is ondenkbaar dat energie-intensieve industrieën (zoals Hoogovens, red) een dergelijke ecotax zouden overleven als deze niet mondiaal wordt ingevoerd.