Griend door actie voor vogels gered

UTRECHT, 15 AUG. Het vogeleiland Griend in de Waddenzee, halverwege Harlingen en de eilanden Vlieland en Terschelling, is dankzij een reddingsactie in oppervlakte toegenomen van 20 naar 100 hectare. De twee jaar geleden ingezette actie van Natuurmonumenten waarbij een nieuwe zanddijk in de vorm van een wandelstok werd aangelegd heeft succes gehad.

Griend is van groot belang voor vogels. Onderzoek toonde aan dat duizenden vogels in grote problemen zouden komen wanneer het eilandje zou verdwijnen. Door zijn unieke ligging is het ideaal voor vogels. Ook de Europese Gemeenschap en enkele overheidsinstanties erkenden dat belang en gaven een bijdrage in de aanlegkosten van de dijk van bijna drie miljoen gulden.

In de directe nabijheid van Griend ligt een enorm uitgestrekt voedselgebied. Ongeveer twee keer per dag valt het wad rond het eiland droog, waardoor de vogels aan hun maaltijd kunnen beginnen.

In de broedtijd telt het eiland ongeveer 100.000 bewoners bestaande uit grote sterns, visdieven, kokmeeuwen, noordse sterns, scholeksters, diverse eendesoorten, tureluurs, bontbekplevieren, zilvermeeuwen en dwergsterns. De kolonie grote sterns is de grootste in Europa. Ook van belang is dat er op Griend geen roofdieren voorkomen, maar van de mens hebben zij eveneens niets te duchten doordat bezoekers bij zeer grote uitzondering op Griend mogen komen.

Oude geschriften en kaarten tonen aan dat Griend een overblijfsel is van een veel groter eiland, dat was bewoond.Er stond onder meer een kloosterschool op het eiland. Tijdens de St.Luciavloed in 1287 is het eiland sterk afgeslagen. Het aantal bewoners bestaande uit vissers en boeren ging steeds meer achteruit en in de 18de eeuw kwam er een einde aan menselijke bewoning. In 1916 kwam het beheer van Griend in handen van Natuurmonumenten.