Friezen in PvdA keren zich tegen WAO-plan

DEN HAAG, 15 AUG. Het gewest Friesland van de PvdA eist dat het kabinet zijn plannen voor WAO en ziektewet volledig intrekt. Als eerste gewest spreekt Friesland zich uit tegen de herziening van het WAO-plan zoals vice-premier Kok die zondag heeft toegezegd. Daarmee neemt het gewest een radicaler standpunt in dan het partijbestuur van de PvdA dat Kok steunt.

Een voorstel van het gewestelijk bestuur - waarin werd gesteld dat “ombuiging van de WAO-plannen gewenst is” - werd door de afgevaardigden van afdelingen afgewezen. Volgens de gewestelijke vergadering staan de voorstellen van het kabinet haaks op de beginselen van de PvdA. De komende weken zullen ook de andere gewesten van de PvdA vergaderen.

Gewestelijk voorzitter B. Holtrop liet gisteravond na de stemming weten dat het bestuur zich zal beraden op de positie van de partijleiding. Tijdens de vergadering werd scherpe kritiek geuit op de top van de PvdA. “De onrust is erg groot”, aldus Holtrop vanmorgen. “Ik erken het probleem waarmee het kabinet worstelt, maar de oplossing zit niet in de duur- of hoogtebeperking van de WAO.” Volgens Holtrop moet het kabinet meer doen om de terugkeer van WAO'ers in het arbeidsproces te bevorderen. “Het kabinet heeft te weinig gekeken naar de alternatieven, en de PvdA-leiding heeft er te weinig over nagedacht.” Hij voegde er aan toe dat de vakbeweging alternatieven heeft die nog niet door het kabinet zijn beproefd.

De gewestelijke vergadering werd voorafgegaan door een demonstratie van het Friese WAO-beraad. Onder de slogan "Afgekeurd is niet afgedankt' spraken de demonstranten zich fel en emotioneel uit tegen de kabinetsplannen. Volgens voorzitter J. van Dijk zijn de WAO-plannen volstrekt onaanvaardbaar en is het aan de PvdA om de voorstellen van tafel te vegen.

Volgens Holtrop moet nu de Kamerfractie van de PvdA een standpunt bepalen. “Wij zijn nu duidelijk over de WAO-plannen”, aldus de gewestelijk voorzitter van Friesland.