Foto: AMSTERDAM - Bij het kruispunt Holendrecht ...

Foto: AMSTERDAM - Bij het kruispunt Holendrecht zetten biologen en vrijwilligers netten op om visdiefjes te vangen die daar 's avonds in groten getale neerstrijken om te overnachten.

Nu het broedseizoen voorbij is maken de vogels zich massaal op voor de trek naar het zuiden. De dieren worden geringd om een beeld te krijgen van de trek en de mate van gebondenheid aan de broedplaats. Tevens worden ze gewogen en gemeten, waarna ze weer worden vrijgelaten. Er wordt al enige jaren onderzoek gedaan naar de visdiefkolonies in Amsterdam, die veelal bij drukke verkeersknooppunten gelegen zijn. De vogels kiezen deze lokatie wegens de betrekkelijke rust en de onbereikbaarheid voor marterachtigen, katten en mensen. Ook bieden de aangebrachte zandlagen bij de wegen een ideale nestelgelegenheid. In totaal hebben dit seizoen ongeveer achthonderd visdiefparen gebroed in Amsterdam. (Foto Martijn de Jonge)