Duitse rente omhoog met één procent

ROTTERDAM, 15 AUG. De Duitse centrale bank verhoogt het disconto met een procentpunt tot 7,5 procent. Dit heeft de nieuwe president van de Bundesbank Helmut Schlesinger vanmiddag bekendgemaakt.

Het disconto is het rentetarief waartegen de particuliere banken van de centrale bank lenen. De Bundesbank verhoogt de rente, waardoor het geld duurder wordt, dit ter beteugeling van de Duitse inflatie. Deze bedroeg in juli 4,5 procent op jaarbasis. Een hogere rente zwakt de economische groei af, die wordt aangewakkerd door de Duitse eenwording. Bovendien brengt de Bundesbank de officiële rentetarieven hiermee in overeenstemming met de rente op de Duitse geld- en kapitaalmarkten. Op de particuliere financiële markten is de rente al geruime tijd hoger dan de officiële tarieven, waardoor de banken als het ware gesubsidieerd geld kunnen lenen bij de centrale bank.

PAG.7HOOFDARTIKEL PAG.9KOPPELING IN EUROPA

Het is gebruikelijk dat de Nederlandse centrale bank wijzigingen in de Duitse rentetarieven op de voet volgt. Als Nederland niet zou volgen, zou dat de positie van de gulden verzwakken. Nederland hecht sterk aan koppeling van de gulden aan de Duitse mark, de valuta van zijn belangrijkste handelspartner.

De Nederlandsche Bank had vanmiddag nog geen commentaar op het Duitse besluit.

Een verhoging van het Nederlandse disconto heeft als belangrijkste gevolg dat het promessedisconto, de rente die de commerciële banken aan hun klanten berekenen (nu 9 procent) stijgt. Omdat geld lenen duurder wordt, zou dit een drukkend effect kunnen hebben op bestedingen en investeringen. Bedrijven zouden investeringsplannen waarvoor ze geld moeten lenen ook kunnen doorzetten, maar hun hogere rentekosten vertalen zich dan per saldo in duurdere produkten. Dat kan dan weer de inflatie aanwakkeren.

Een ander gevolg van een verhoging is dat de rentelast van de overheid zal toenemen. Elke procentpunt stijging van de rente betekent - bij een staatsschuld van ongeveer 40 miljard gulden - een stijging van de overheidsuitgaven van 400 miljoen gulden.

De aandelenkoersen op de Amsterdamse effectenbeurs openden vanmorgen gemiddeld praktisch onveranderd tot iets hoger in afwachting van de uitkomst van de Bundesbankrat.

Beurshandelaren zeiden dat de koersen waarschijnlijk nauwelijks zouden reageren op de verwachte renteverhoging, doordat het effect daarvan al grotendeels is verdisconteerd in de koersen. De aandelenmarkt wacht al weken op een verhoging van de Duitse rente. De CBS-stemmingsindex, die gisteren sloot op 92,0, was om 13.00 uur 0,1 punt hoger.