Dr. J.Th. Leerssen (36) is benoemd tot hoogleraar ...

Dr. J.Th. Leerssen (36) is benoemd tot hoogleraar Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam.

Leerssen promoveerde in 1986 cum laude in de Algemene Literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Sinds 1986 is hij verbonden aan de vakgroep Europese Studies.