Dr. B.W. Meijer (49) is benoemd tot hoogleraar in ...

Dr. B.W. Meijer (49) is benoemd tot hoogleraar in de beeldende kunst van de Renaissance in Italië en de Nederlanden in hun onderlinge relatie, bij de faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Utrecht.

Hij promoveerde in 1975 op het proefschrift "Niccolò Frangipane Collectanea'. Meijer is directeur van het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch instituut te Florence.