"Commercial paper': mooi alternatief

Nieuwe kapitaalvoorschriften hebben de internationale bankactiviteitten in de eerste drie maanden van dit jaar sterk doen slinken.

De vorderingen van de banken in de grootste industrielanden op de rest van de wereld namen in het eerste kwartaal met een recordbedrag van 54 miljoen dollar af. De nieuwe solvabiliteitseisen van de Bank Internationale Betaling (BBI), die erop neerkomen dat dat de banken meer eigen vermogen stellen tegenover uitgeleend kapitaal, hebben "commercial paper' een stuk populairder gemaakt.

Commercial paper - kortlopend schuldpapier met een variabele looptijd - lijkt steeds aantrekkelijker voor beleggers te worden nu door de inkrimping van het interbancaire verkeer alternatieve vormen van lenen bij banken duurder zijn geworden.

De grote mate van flexibiliteit, waardoor de handel in commercial paper zich kenmerkt, en brede belangstelling van beleggers kan eveneens de aandacht trekken van grote investeerders die tot nu toe niet bij banken leeden. Dit meldt de BBI in haar meest recente kwartaalstudie over banken en financiële markten.

Het nieuwe kapitaal-vereiste dat nu is voorgesteld door de BIB, verplicht banken minimaal acht procent van hun aandelenkapitaal te stellen tegenover hun leningen. De voorgestelde eisen, die al overgenomen zijn door vele centrale banken, worden naar alle waarschijnlijkheid in 1992 van kracht.

Commercial paper is een niet verzekerd, financieel instrument dat zowel nationaal als internationaal wordt gebruikt op basis van het disconto en met een vantevoren vastgestelde looptijd die kan variëren van een week tot een jaar. Commercial paper wordt verhandeld in eenheden van een miljoen Amerikaanse dollar of meer.

Tussen 1986 en 1990 is de markt voor de commercial paper meer dan verdubbeld Eind vorig jaar stond er voor 866,9 miljard dollar in binnenlandse- en europese-commercial paper uit. De Amerikaanse markt zag haar aandeel zakken van 92 procent in 1986 tot 70 procent in 1990. De voornaamste oorzaak voor deze daling was de sterke groei van de niet-Amerikaanse markten.

Tussen 1986 en 1990 groeide de Amerikaanse markt voor commercial paper circa 71 procent. Na de VS heeft Japan de grootste markt met 117 miljard dollar aan uitstaand commercial paper aan het eind van vorig jaar. In de meeste landen is het banken niet toegestaan om rechtstreeks binnenlandse commercial paper uit te geven. Het is de banken wel toegestaan op buitenlandse markten commercial paper uit te geven.

Banken namen vorig jaar alleen al circa 20 procent van het totaal aantal binnenlandse en europese commercial paper voor hun rekening. Daarnaast zijn de banken de grote intermediairs voor het aankopen van commercial paper waarbij zij een aantrekkelijke provisie verdienen die zij niet in de balans hoeven te verwerken.

De BBI zegt dat het vooruitzicht dat er een kapitaal vereiste aan het afsluiten van commercial paper zit, de activiteit in deze handel niet erg zal beïnvloeden. “De introductie van de nieuwe kapitaal voorschriften heeft de activiteit in deze handel enigzins getemperd maar zeker niet gestopt”, zegt een woordvoerder van de BBI. Desondanks waarschuwt de BBI dat de nieuwe voorschriften de markt voor commercial paper in de toekomst sterk kunnen beïnvloeden.

Volgens de BBI zal het korte termijn-karakter van commercial paper en het feit dat het een makkelijk en gunstig substituut is voor korte termijn bank kredieten onvermijdelijk effect zal hebben op de toekomstige limieten voor het uitgeven van commercial paper.

“Restricties voor het karakter van commercial paper die speciaal bedoeld zijn voor institutionele beleggers kunnen eveneens invloed hebben op het soort commercial paper dat uitgegeven wordt”, aldus de BBI. Onder de institutionele beleggers die beleggen in commercial paper zijn banken, geldmarkt fondsen, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

“Zolang veel binnenlandse markten erg gereguleerd blijven en buitenlandse uitgevers van de papieren vastzitten aan dezelfde regels voor lenen als binnenlandse uitgevers, is er ruimte voor verdere expansie in de europese markt”, zegt de BBI.(Reuter)