Bestuurscrisis NVG

Binnen het bestuur van de branchevereniging voor de goederentermijnhandel NVG is een crisis ontstaan over het aan banden leggen van tarieven.

Twee vertegenwoordigers van NVG-bestuur hebben hun bestuurszetel met onmiddelijke ingang ter beschikking gesteld. Het NVG-bestuur besloot begin juli - om uitwassen tegen te gaan - de maximum tarieven voor het omstreden produkt "limited liability' terug te brengen van 380 dollar naar 250 dollar. Een van de bestuursleden startte daarop een juridische procedure om deze beslissing ongedaan te krijgen. De betrokkenen doen vooralsnog geen nadere mededelingen over het conflict.