"Bacteriologische wapens Irak waren voor aanval'

NEW YORK, 15 AUG. Irak was in staat tot de produktie van grote hoeveelheden bacteriologische middelen en eveneens tot de vervaardiging van een beperkt aantal bacteriologische wapens. Dit heeft een team van deskundigen van de Verenigde Naties gisteren bekendgemaakt. In tegenstelling tot Iraks eigen verklaringen waren deze wapens niet bedoeld voor de eigen defensie maar dienden ze offensieve doeleinden, aldus de Britse leider van de VN-inspecteurs, David Kelly.

De VN-deskundigen kwamen tot deze conclusie na een bezoek vorige week aan Salman Pak, zo'n 35 kilometer ten zuidoosten van Bagdad. Hoewel ze geen bacteriologische wapens op het door de Golfoorlog danig gehavende terrein aantroffen, kwamen ze toch terug met belastend materiaal.

“Ze waren in staat om een fermenteertank van 150 liter te gebruiken. Die kan grote hoeveelheden middelen voor biologische oorlogvoering produceren en bood zeker de gelegenheid om een beperkt aantal biologische wapens te verwerven”, verklaarde Kelly. Hij zei evenwel niet te kunnen zeggen hoe groot het vermogen van de Iraakse autoriteiten was om biologische wapens te produceren. Hij zei dat nieuwe inspecties noodzakelijk zijn.

Irak zelf ontkende aanvankelijk dat het enige bacteriologische wapens bezat, maar zei later dat het enkele onderzoeksprogramma's had gehad die evenwel vorige herfst uit veiligheidsoverwegingen waren gestaakt. Irak behoort tot de ondertekenaars van een conventie die onderzoek naar en de ontwikkeling en produktie van bacteriologische wapens verbiedt. (AP, Reuter)