Aantal rokers neemt weer toe in 1990

UTRECHT, 15 AUG. Aan de daling van het aantal volwassen rokers is vorig jaar een eind gekomen.

In 1990 rookte 35 procent van de Nederlanders, dat was 2 procent meer dan het jaar daarvoor. Dit blijkt uit het jaarverslag over 1990 van de Stichting Volksgezondheid en Roken. De grootste toename werd geconstateerd bij jongens van 15 tot 19 jaar en bij 20- tot 24-jarigen. In 1990 rookte 39 procent van de mannen en 31 procent van de vrouwen. Zij rookten in totaal bijna 34 miljard sigaretten en sjekkies, een miljard meer dan het jaar ervoor. De stichting denkt dat vooral het stijgende gebruik onder jongeren vanaf 15 jaar te wijten is aan de toenemende reclame van de tabaksindustrie. De stichting is tevreden over de succesvolle invoering van het rookverbod in openbare gebouwen. Vorig jaar had 83 procent van de instellingen maatregelen genomen om het roken te verbieden.