Winst Fokker licht omhoog, zorg over orders

ROTTERDAM, 14 AUG. Een lichte winststijging, een goede kans op hervatting van de dividenduitkering, maar ook ernstige stagnatie in de verkoop van de Fokker 50. Dat zijn enkele van de wisselende resultaten die uit Fokkers laatste halfjaarverslag naar voren komen.

De Amsterdamse vliegtuigfabrikant boekte in de eerste zes maanden van dit jaar een winst van 42,2 miljoen gulden. Dat is een minimale vooruitgang vergeleken met de 41,9 miljoen die over dezelfde periode in 1990 werd bereikt, al was daarin een eenmalige boekwinst van 10 miljoen gulden begrepen op de verkoop van aandelen van de dochteronderneming Aircraft Finance & Trading aan Rolls Royce.

De nettowinst per aandeel bleef onveranderd op 1,26 gulden terwijl de cash flow per aandeel toenam van 2,83 tot 3,16 gulden. Voor het hele jaar verwacht Fokker een resultaat dat minstens gelijk zal zijn aan dat van 1990 toen netto 83,4 miljoen gulden werd verdiend. Naar aanleiding van de halfjaarcijfers, die gisteren werden gepubliceerd, zegt de nieuwe financiële directeur R. Hendriksen er “ernstig” rekening mee te houden dat over 1991 voor het eerst sinds jaren weer dividend zal worden uitgekeerd.

“Ik denk dat wij in dit jaar van Golfcrisis en recessie niet ontevreden mogen zijn”, aldus Hendriksen. De beurs reageerde vanochtend met een koersdaling van ƒ 1,10.

Fokkers netto-omzet groeide in het eerste half jaar van 1,3 tot 1,5 miljard gulden en het eigen vermogen steeg van 865 tot 917 miljoen. Het bedrijfsresultaat voor rente nam met 52 procent toe van 50,8 tot 77,5 miljoen gulden. Maar deze groei werd weer goeddeels teniet gedaan door de toename van de rentelasten.

Ook de ondergang van het Britse Air Europe een rol. Een order voor 11 Fokkers 100 (en een optie op nog eens 4) ging daarmee niet door. De toestellen zijn deels verhuurd. Fokker hoopt ze spoedig te kunnen verkopen en in dat verband vallen geregeld de namen van de Libische luchtvaartmaatschappij en van Korean Airlines.

Fokker noemt de hernieuwde kracht van de dollar positief, maar de gunstige effecten daarvan zullen pas volgend jaar doorwerken omdat de dollarinkomsten van het bedrijf voor dit jaar nog zijn ingedekt. In het halfjaarverslag bespeurt het Fokkerbestuur verder “een opleving van nieuwe orderaktiviteiten” in de wereld. Helaas gaan die tot nu toe Fokker voorbij. Per 1 augustus jongstleden had het bedrijf 70 Fokkers 100 afgeleverd, zijn er vaste order voor 162 toestellen en opties op nog eens 119, waarmee voor drie tot vier jaar werk is gegarandeerd.

Met de Fokker 50 ligt het veel moeilijker. Daarvan zijn er tot op heden 116 afgeleverd, terwijl er vaste orders zijn voor 15 toestellen en opties op nog eens 15. Dat betekent bij een jaarproduktie van ruim 30 toestellen en bij het uitblijven van nieuwe orders minder dan een jaar werk. Tot teleurstelling van de vliegtuigbouwer werd in de Verenigde Staten nog geen enkele Fokker 50 verkocht wat vooral te maken heeft met de scherpe concurrentie van de Frans-Italiaanse ATR, die drie miljoen dollar goedkoper is. Fokker overweegt daarom de prijs van zijn Fokker-50 aanzienlijk te verlagen om kopers te lokken. Anders wordt het vertragen of stagneren van de produktie van de Fokker 50 op korte termijn onvermijdelijk.