Waardestijging NMB Dutch Fund overtreft index

In de eerste helft van dit jaar is het fondsvermogen van NMB Dutch Fund - dat zijn vermogen belegt in aandelen van Nederlandse, ter beurze van Amsterdam genoteerde ondernemingen - met 15 miljoen gulden toegenomen tot 109,6 miljoen gulden.

De intrinsieke waarde per aandeel steeg met 19,8 procent van 34,14 tot 40,91 gulden. In dezelfde periode liet de ANP-CBS Algemeen aandelenkoers index een stijging zien van 17,3 procent. De relatief goede waardeontwikkeling van 1990 werd hiermee voortgezet. Voor de komende maanden worden de liquiditeiten op ruim tien procent gehouden terwijl neerwaartse risico's deels neerwaarts zijn afgedekt door termijncontracten.