Strop NMB Postbank met Frans beurshuis

ROTTERDAM, 14 AUG. De NMB Postbank kampt met tegenvallers bij het in 1989 overgenomen Franse commissionairshuis Hamant, inmiddels omgedoopt tot NMB Bourse. Ondanks forse investeringen is er in het eerste kwartaal een verlies van ongeveer 20 miljoen francs geboekt (6,63 miljoen gulden). De directeur van het kantoor van 100 mensen is teruggehaald naar Nederland.

Volgens de NMB-Postbank was van te voren gepland dat de directeur na twee jaar terug zou moeten. De bank bestrijdt uitlatingen in de Franse pers dat de commissionair zich niet langer zou richten op de institutionele markt en dat de helft van de aandelenafdeling moet worden ontslagen.

De NMB Postbank ontkent niet dat er tegenvallers zijn, maar zegt dat tweederde van de Franse effectenhuizen hiermee kampt. “We wisten dat het een strategische investering was”, aldus de NMB Postbank.

Het is voor de tweede maal in de periode van een maand dat er een strop naar buiten komt bij de Nederlandse aankoop van een commissionairshuis. Vorige maand bleek dat Pierson Heldring en Pierson een frauduleus commissionairsbedrijf had gekocht in Hongkong. Dit leidde behalve tot het vertrek van de kantoordirectie tot het opstappen van de vice-voorzitter van de raad van bestuur van Pierson L.H. Wurfbain.

Volgens L'Echo de la Bourse heeft de NMB Postbank al 140 miljoen francs (46,4 miljoen gulden)in de nieuwe dochter gestoken. Binnenkort zou nog eens 50 miljoen francs (16,6 miljoen gulden) volgen. De NMB Postbank doet over het totale investeringsbedrag geen medelingen.

Vorig jaar was de NMB Postbank nog zeer positief over de aankoop. “De expansie op effectengebied kreeg een belangrijke impuls door de overname van stockbroker Hamant”. Dit jaar werd in het jaarverslag over 1990 het enthousiasme getemperd. Volgens de NMB kon Hamant “niet kon ontkomen aan de weerslag van het ook in Frankrijk sterk verslechterde beursklimaat”. De NMB maakte toen bekend dat bij Hamant “aanzienlijk geïnvesteerd zal worden in infrastructurele maatregelen ten behoeve van toekomstige expansie”.